Verschillende internationale private bedrijven hebben het plan een bundel buisleidingen naast elkaar te ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen tussen Rotterdam, Geleen en de Duitse grens. Dit noemen we de Delta Rhine Corridor. De Delta Rhine Corridor is een infrastructuur met verschillende buisleidingen voor waterstof, CO₂, lpg, propeen, ammoniak en mogelijk ook gelijkstroom en aardgas, tussen de Rotterdamse haven en Noordrijn-Westfalen, via industrieclusters Moerdijk en Chemelot. Het te onderzoeken tracé gaat ook door het grondgebied van gemeente Voorne aan Zee.
Het plan is om de buisleidingen zoveel mogelijk in één keer te ontwikkelen en aan te leggen. Dit beperkt de overlast voor de omgeving, bespaart tijd in de besluitvorming en scheelt kosten tijdens de uitvoering. 

Meer informatie 

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Voorne aan Zee ligt aan de kust ligt tussen de (toekomstige) windparken op zee en de haven van Rotterdam en ook industriegebieden meer landinwaarts. Daarom krijgen we  hier de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. 

Gemeente Voorne aan Zee volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem met veel aandacht. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor Voorne aan Zee, het landschap en de plannen die Voorne aan Zee zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen rol heeft in de besluitvorming.

Op de afbeelding staat een kaart van Zuid-Nederland met daarin ingetekend het mogelijke tracé voor de Delta Rhine Corridor.