Er staan 5 digitale billboards langs de toegangswegen en op de doorgaande weg door Hellevoetsluis. Dat zijn 3 liggende borden van 8 m² langs de Kanaalweg en de Amnesty Internationallaan en 2 staande borden van 2 m² langs de Nieuweweg en de Rijksstraatweg (Nieuwenhoorn). 

Hoe werkt het?

De digitale informatieborden zijn eigendom van Bereik. Ondernemers kunnen hierop tegen betaling adverteren. De gemeente heeft ook voor een deel zendtijd op de borden. Op momenten dat de gemeente haar zendtijd niet volledig gebruikt, kunnen verenigingen en stichtingen (niet-commerciële organisaties) gratis gebruik maken van deze zendtijd. 

De (gratis) advertentie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De mededeling moet betrekking hebben op activiteiten/evenementen van verenigingen, instellingen, organisaties in gemeente Voorne aan Zee. Ledenwerving valt hier niet onder.
  • Reguliere (wekelijks of maandelijks) terugkerende vaste activiteiten, zoals wekelijkse sportwedstrijden of voorstellingen, zijn niet toegestaan. Een aankondiging van bijvoorbeeld een jaarlijks toernooi of een open dag mag wel.
  • Het evenement/de activiteit moet openbaar toegankelijk te zijn.
  • Het evenement/de activiteit vindt plaats in de gemeente Voorne aan Zee.
  • Het evenement/de activiteit heeft een regionale uitstraling (buurtbarbecues e.d. vallen hier niet onder).
  • Voor het evenement/de activiteit is een vergunning verleend of het is een vergunningsvrije activiteit.
  • Video’s, verblindende, reflecterende en overheersende advertenties zijn niet toegestaan.
  • Geanimeerde uitingen zijn toegestaan maar worden afgeraden in verband met de verkeersveiligheid.

Wat moet ik doen?

Adverteren

Bedrijven en/of organisaties die op de digitale informatieborden willen adverteren, kunnen contact opnemen met Bereik

Gratis adverteren (voor verenigingen en/of stichtingen)

Op de grote, liggende borden heeft de gemeente 20% van de zendtijd en op de kleine, staande borden 80%. Niet-commerciële organisaties kunnen een aanvraag doen door een e-mail te sturen naar communicatie@voorneaanzee.nl. De gemeente bekijkt dan of er in de gewenste tijdsperiode zendtijd beschikbaar is. 

De advertentie wordt in principe voor een periode van 7 dagen geplaatst. Grote evenementen kunnen langer op de borden worden geplaatst (bijvoorbeeld 2 weken voorafgaand aan het evenement) dan kleinere evenementen zoals een rommelmarkt of een activiteit op een winkelcentrum. De advertentietekst moet minimaal 5 werkdagen vóór de gewenste plaatsingsdatum bij de gemeente worden aangeleverd.

Tekst aanleveren

De aanvrager kan een kant-en-klare advertentie aanleveren of alleen een tekst boodschap. Op www.bereik.nl/aanleveren staan de specificaties waar de advertentie aan moet voldoen voor beide formaten borden.

Als alleen een tekst boodschap wordt aangeleverd, plaats de gemeente de tekst in een standaard format voor de digitale borden. Let erop dat de tekst niet de lang is in verband met de leesbaarheid. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?