De voormalige gemeente Hellevoetsluis neemt sinds juli 2017 deel aan het project Duurzaamheidsimpuls havens. Dit wordt betaald door het Interreg Twee Zeeën Programma 2014-2020 van de Europese Unie en de provincie Zuid-Holland.

Het doel van het project is om koolstofarme technologieën in kleine en middelgrote havens toe te passen door onderzoek en het uitvoeren van proeven. Het uiteindelijke doel is om de CO2 uitstoot in havens te verminderen. In het havengebied worden proeven uitgevoerd met kleine windturbines en drijvende zonnepanelen.

Meer informatie is te vinden op www.pecs2seas.eu.