Dit is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. Een eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Doe dit wel minimaal 14 weken voor de start van de activiteit of het evenement

Hoe werkt het?

Een eenmalige subsidie is een vergoeding voor een eenmalige activiteit van een subsidieontvanger, met een speciaal doel in een bepaalde periode. Of voor een activiteit waarvoor het college slechts voor een bepaalde tijd subsidie wil verlenen. Deze periode wordt van tevoren vastgesteld.

Onder de eenmalige subsidies vallen:

  • Projectsubsidie: subsidie die is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin- en eindpunt. De subsidie is tijdelijk en verbonden aan een speciale prestatie.
  • Investeringssubsidie: subsidie die is bedoeld voor het kopen, bouwen, uitbreiden of opknappen van (sport)accommodaties.
  • Incidentele subsidie (aanvraag 1 keer per 5 jaar): subsidie die bedoeld is voor een uitwisseling met een organisatie in het buitenland, een eenmalige waardering van een instelling of een bijdrage aan jubileum. 

Voorwaarden

Voor deze subsidies gelden de Beleidsregels voor subsidieverlening 2024 en de Algemene subsidieverordening 2023.

Let op! Organiseert u een evenement? Dan heeft u waarschijnlijk een Evenementenvergunning nodig.

Aanvragen

Eenmalige subsidie aanvragen met DigiD

Eenmalige subsidie aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Meesturen met de aanvraag

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Een overzicht van de inkomsten en uitgaven (begroting.).
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel naar het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?