Krijgt u of een ander lid van uw gezin hulp of een hulpmiddel van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u hiervoor mogelijk een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor de hulp of het hulpmiddel. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voorwaarden

Vanaf 1 januari 2024 wordt de eigen bijdrage €20,60 per maand. Dit is een besluit van de minister voor VWS in verband met stijgende kosten voor Wmo en inflatie.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of een scootmobiel. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. 

Wanneer betaal ik geen eigen bijdrage Wmo?

U betaalt niet altijd een eigen bijdrage voor hulp of een hulpmiddel vanuit de Wmo:

  • voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage;
  • wanneer u geen vermogen heeft en een gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Deze kosten betaalt de gemeente dan voor u;
  • wanneer u ook hulp krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en daar een eigen bijdrage voor betaalt, hoeft u die niet te betalen voor hulp vanuit de Wmo. Zo voorkomen we dat er een stapeling van eigen bijdragen optreedt.

Meer informatie

Wilt u voor uw situatie weten wat u gaat betalen? Op de website van het CAK(externe link) vindt u hiervoor een eenvoudig rekenprogramma.