Krijgt u of een ander lid van uw gezin hulp of een hulpmiddel van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u hiervoor mogelijk een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor de hulp of het hulpmiddel. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voorwaarden

Voor de Wmo voorziening betaalt u een eigen bijdrage van maximaal. € 19,-- per maand. 

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of een scootmobiel. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. 

Wanneer betaal ik geen eigen bijdrage Wmo?

U betaalt niet altijd een eigen bijdrage voor hulp of een hulpmiddel vanuit de Wmo:

  • voor een rolstoel die speciaal aangemeten is om te gebruiken in uw dagelijkse leven betaalt u geen eigen bijdrage;
  • wanneer u geen vermogen heeft en een gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Deze kosten betaalt de gemeente dan voor u;
  • wanneer u ook hulp krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en daar een eigen bijdrage voor betaalt, hoeft u die niet te betalen voor hulp vanuit de Wmo. Zo voorkomen we dat er een stapeling van eigen bijdragen optreedt.

Meer informatie

Wilt u op basis van uw eigen inkomen en situatie weten wat u gaat betalen? Op www.hetcak.nl/rekenhulp(externe link) vindt u hiervoor een eenvoudig rekenprogramma.