Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. Op deze webpagina lees vindt u hier meer informatie over.

Regionale Energiestrategie (RES)

De vier gemeenten op Voorne-Putten vormen samen met negentien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Zuid-Holland de Energieregio Rotterdam-Den Haag. Samen maken ze een aanpak om de  energietransitie de komende 10 jaar te versnellen. De energietransitie is de overstap van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool naar duurzame, schone energiebronnen zoals zon en wind. Deze aanpak wordt de Regionale Energiestrategie, afgekort ‘RES’ genoemd. Tegelijk met de Energieregio Rotterdam-Den Haag maken 29 andere regio’s in Nederland ook een RES. Met de 30 RES’en zorgen we in Nederland met elkaar voor 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord.

De gemeenten op Voorne - Putten nemen hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. We willen in de toekomst een energieneutraal eiland worden. Dat betekent o.a. dat we op Voorne-Putten de elektriciteit die we nodig hebben zelf opwekken. Het opwekken van duurzame elektriciteit is onvermijdelijk als we Voorne-Putten verantwoord door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het is dus niet de vraag óf we dit gaan doen, maar hóe

Ga naar de website van energiek Voorne-Putten voor meer informatie over Voorne-Putten en de RES Rotterdam-Den Haag en een overzicht van veelgestelde vragen.