De coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten zijn binnen het experiment verplicht om hun producten in te kopen bij vooraf aangewezen telers. Maximaal tien telers krijgen een vergunning om legaal cannabis te telen. Zij mogen hun producten vervolgens alleen leveren aan de coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten. De teeltbedrijven ondergaan een uitvoerige selectie en screening. Daarnaast staan zij tijdens het gehele experiment onder intensief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De rijksoverheid gaat dus niet zelf cannabis telen maar zorgt ervoor dat het traject van teler tot consument legaal en volgens afspraak verloopt.

Eén van de aangewezen telers heeft van de rijksoverheid toestemming gekregen om in Hellevoetsluis een teeltbedrijf op bedrijventerrein Kickersbloem 3 te starten. Een andere teler heeft deze toestemming gekregen voor een teeltbedrijf in het buitengebied van Hellevoetsluis. Beide telers moeten daarbij uiteraard aan strenge eisen voldoen, zoals op gebied van beveiliging.

Waarom dit experiment?

Het experiment is door de rijksoverheid opgestart om de vraag te beantwoorden ‘of het huidige gedoogbeleid voor cannabis anders kan worden ingericht’. Voor de deelname aan het experiment heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hellevoetsluis een aantal uitgangspunten benoemd.

Aanpak criminaliteit

Doordat coffeeshops binnen het experiment verplicht zijn om in te kopen bij legale telers, worden criminele telers de pas afgesneden. Als er een goed alternatief bestaat, wordt het verdienmodel van de criminele teelt grotendeels weggenomen. Daarnaast hoopt de gemeente hiermee mogelijk (brand)gevaarlijke situaties die gepaard gaan met illegale teelt te voorkomen.

Volksgezondheid

Door de wietteelt legaal te regelen komt er meer toezicht op de stoffen die de cannabis bevat. Het gebruik van cannabis brengt natuurlijk gezondheidsrisico’s met zich mee. De toezicht op de afwezigheid van pesticide en soms zelfs zware metalen, kunnen deze deels verminderen. Binnen het experiment wordt er ook gekeken naar het THC gehalte in de cannabis. Dit is de werkzame stof in het product.

De rijksoverheid vindt het ook belangrijk om mensen te wijzen op de gezondheidsrisico’s van het gebruik van cannabis. Hier zijn een aantal regels voor opgesteld. Zo staan er onder andere waarschuwingsboodschappen op de cannabisverpakkingen en worden medewerkers van de coffeeshops getraind om informatie te geven.

Wanneer van start

De rijksoverheid bepaalt wanneer het experiment echt start, nu zitten we nog in de voorbereidingen. De start is afhankelijk van het moment waarop de telers de producten voldoende kunnen leveren. Momenteel zetten de telers de bedrijven op en leggen zij een voorraad aan. Na de start loopt het experiment voor een eerste termijn van vier jaren.