Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van openbare voorzieningen.

Hoe werkt het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen, zoals riolering, wegen en verlichting. Ook is zij verantwoordelijk voor het bouwrijp en/of woonrijp maken van de grond. Bij het aanleggen van bijvoorbeeld een nieuwe wijk moet de gemeente voor deze voorzieningen kosten maken. Deze worden verhaald op de exploitanten van de grond.

De verdeling van de kosten kan worden geregeld voordat het exploitatieplan is vastgesteld. Dit kan in een anterieure exploitatieovereenkomst. Komen de partijen er niet uit, dan moet de gemeente in het bestemmingsplan een exploitatieplan opnemen, waarin de verdeling van de kosten alsnog wordt geregeld.

De gemeente kan ook ná het opstellen van een exploitatieplan een exploitatieovereenkomst sluiten. Er is dan sprake van een posterieure exploitatieovereenkomst. In dat geval is de gemeente bij het maken van afspraken gebonden aan het exploitatieplan.

Wat moet ik doen?

De procedure verschilt per project. Neem voor informatie over de voorwaarden en de procedure contact op met de gemeente. Bel hiervoor met 14 0181

Wat heb ik nodig?

Wat u bij uw verzoek moet meenemen, hangt sterk af van de aard van de gewenste overeenkomst. Hebt u al een bouwplan, neem dat dan in ieder geval mee.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?