De gemeente Voorne aan Zee heeft voor de kernen Hellevoetsluis, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn een gebiedsgerichte ontheffing voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

Wat is een gebiedsgerichte ontheffing? 

Inwoners uit de bebouwde kom van Hellevoetsluis, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn kunnen hun huis isoleren zonder dat ze hiervoor een vleermuisonderzoek hoeven te doen. De voormalig gemeente Hellvoetsluis heeft deze onderzoeken al gedaan en op basis daarvan een gebiedsgerichte ontheffing gekregen. De gemeente kan bewoners, particulieren, VVE’s en ontwikkelaars in Hellevoetsluis, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn van deze ontheffing gebruik laten maken als zij aan de voorwaarden van deze ontheffing voldoen.

De gebiedsgerichte ontheffing geldt voor onder andere de volgende werkzaamheden: 

  1. Slopen van gebouwen t.b.v. nieuwbouw of ontwikkeling
  2. Spouwmuurisolatie
  3. Vervangen kozijnen
  4. Werkzaamheden aan de gevel
  5. Werkzaamheden aan het dak

Voorwaarden gebiedsgerichte ontheffing

Om te mogen werken onder de gebiedsgerichte ontheffing moet u voldoen aan de voorwaarden van de ontheffing en als het mogelijk is nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen, huismussen en/ of gierzwaluwen maken (wanneer verblijfplaatsen verloren gaan, zoals bij spouwmuurisolatie en slopen, is dit zelfs verplicht). Wilt u gebruik maken van de gebiedsgerichte ontheffing, dan kunt u meer informatie of de voorwaarden opvragen bij de ecoloog van de gemeente via 14 0181 of gemeente@voornaanzee.nl.

De gebiedsgerichte ontheffing is door de voormalige gemeente Hellevoetsluis aangevraagd. Daardoor geldt deze ontheffing op dit moment alleen in de bebouwde kom van Hellevoetsluis, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn. De gemeente onderzoekt in 2025 ook de andere plaatsen binnen Voorne aan Zee op de aanwezigheid van vleermuizen en vraagt daar vervolgens een gebiedsgerichte ontheffing voor aan. Tot die tijd zullen bewoners van de andere kernen in Voorne aan Zee zelf moeten onderzoeken of er geen beschermde diersoorten aanwezig zijn voordat zij gaan isoleren.