Het gebied langs de Parnassialaan in Hellevoetsluis, ten noordwesten van de Rijksstraatweg is nu nog boomgaard en poldergebied. Hier komt een woonwijk: De Boomgaard.

website van GEM De Boomgaard(externe link)

Plan van zomer 2021

In de zomer van 2021 werd bekend dat er in eerste instantie 360 woningen gebouwd zouden worden in De Boomgaard. Voor die fase zou een bestemmingsplan gemaakt worden. Hier waren ook afspraken over met de provincie en andere gemeenten. Daarna zou de wijk kunnen doorgroeien naar 800 woningen en misschien nog meer, maar daar moesten nog afspraken over worden gemaakt. We hebben ook verteld dat we een ruim opgezette, landelijke wijk wilden maken. met veel groen en bomen. GEM De Boomgaard (ontwikkelaar) maakte een ontwikkelingsvisie(externe link) voor het gebied. Sinds die tijd zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest. Hieronder leest u daar meer over.

Wat is er veranderd?

Sinds afgelopen zomer heeft de gemeente verschillende keren gesproken met de provincie over het plan De Boomgaard, om afspraken te maken over de tweede fase van het project. De provincie maakte nadrukkelijk duidelijk dat we beide fasen van het project als één geheel moeten bekijken. Ook is gesproken over de grote woningnood en het tekort aan betaalbare woningen. Dat maakt dat er vanaf de 2e fase van het project veel meer sociale woningen gebouwd worden: minimaal 30%. Naast dat dit een wens van de gemeente is, is dit een eis van de provincie. De provincie wil net als de gemeente dat er meer woningen in het plangebied komen. Ook kwam aan bod dat het belangrijk is dat voorzieningen goed bereikbaar zijn. De gemeente onderzoekt momenteel samen met de projectontwikkelaar GEM De Boomgaard hoe we dit kunnen invullen en wat dit betekent voor het plan.

Wat wordt er onderzocht?

GEM De Boomgaard en de gemeente zijn nog bezig uit te werken wat meer sociale, betaalbare woningen precies betekent voor hoe de wijk eruit komt te zien. We gaan er nu van uit dat we geen 800, maar tussen de 1000 en 1200 woningen gaan bouwen. Dat betekent ook dat nagedacht wordt over voorzieningen, zoals een basisschool en winkels. Wij onderzoeken of en hoe deze opgenomen kunnen worden in het plangebied. Ook kijken we of we meteen een bestemmingsplan voor het totale plangebied kunnen maken, in plaats van opgeknipt in fasen. Ook uw eigen reacties, die u meegaf in de enquête en e-mails van afgelopen zomer, nemen we mee in de uitwerking van de nieuwe ontwikkelingsvisie. Voorbeelden daarvan: een goede aansluiting op de bestaande omgeving, het voorkomen van verkeersdruk, het waar mogelijk behouden van bestaand groen met oog voor ecologie, inpassing van bestaande elementen zoals de boerderij aan de Voorvorseweg en maatregelen voor klimaatadaptatie.

Deze ontwikkelingen kosten tijd, om alles goed te onderzoeken en uit te werken. De planning is er wel nog steeds op gericht om in 2023/2024 te gaan bouwen, aangezien de vraag naar woningen onverminderd groot is.