Alle informatie inclusief beeldmateriaal op deze website behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Voorne aan Zee. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen via gemeente@voorneaanzee.nl.

De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende website(s). Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Deze website bevat ook informatie die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. De overheidsorganisatie die eigenaar is van de informatie is daarbij verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de inhoud.