Als u muziek wilt maken op straat zoals bijvoorbeeld met een draaiorgel, dan dient u hiervoor een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. In deze ontheffing geeft de gemeente de speellocatie(s), de speeldagen en de tijden waarop u kunt spelen aan. Overigens geldt dat ook voor geluid van apparatuur of (bouw)machines.

Hoe werkt het?

Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze, dat voor omwonenden of overigen in de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. De gemeente kan ontheffing verlenen voor het in gebruik hebben van geluidsapparatuur.

Wat moet ik doen?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om dit online te regelen. U kunt bellen met 140181.

Wat heb ik nodig?

  1. Naam en adres van de aanvrager.
  2. Plaats van de activiteit.
  3. Datum en tijdstip van de activiteit.
  4. Reden van de activiteit.

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing geluidsoverlast veroorzaken€ 62,65

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?