Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Voor welke schade?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. Er zijn twee soorten schade waarvoor u schadevergoeding kunt vragen:

  • Schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten.
  • Schade die u oploopt doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

     

Wat moet ik doen?

U kunt de gemeente alleen schriftelijk aansprakelijk stellen. Dat kan per brief of via DigID 

Gemeente aansprakelijk stellen via DigID

Als u de gemeente in een brief aansprakelijk stelt, moet u een duidelijke omschrijving geven van de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan en wat de schade is. Geeft u ook duidelijk aan wanneer deze is ontstaan en de reden waarom u van mening bent dat de schade vergoed moet worden door de gemeente. U kunt deze brief sturen naar:

Gemeente Voorne aan Zee
Postbus 13
3220 AA  Hellevoetsluis

De brief moet daarnaast tenminste voorzien zijn van de volgende informatie:

  • Persoonsgegevens (incl. bankrekeningnummer);
  • Gegevens over de (toedracht van de) schade (omstandigheden en locatie);
  • Waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is;
  • De onderbouwing van uw schade (facturen en foto’s).  

Hoe lang duurt het?

U krijgt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. De termijn van afhandeling van uw aansprakelijkstelling is afhankelijk van de soort schade.

Extra informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met team Juridische en Inkoop via het algemene nummer 14 0181 of gemeente@voorneaanzee.nl

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?