Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken.
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken.

Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?