Vanuit de wet publieke gezondheid is elke gemeente verplicht de algemene gezondheidszorg te bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben regiogemeenten via een gemeenschappelijke regeling de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) ingesteld. Meer informatie vindt u bij de GGD(externe link) waarbij de gemeente is aangesloten.

Bij een ramp werkt de GGD samen met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR(externe link)).

Als er een landelijke epidemie is coördineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb(externe link)) de gemeente bij deze taak.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?