Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de stad en/of haar inwoners. Bijvoorbeeld een actieve vrijwilliger of iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van sport of cultuur.

Brielle

Erepenning

Het gemeentebestuur van Brielle kent volgens traditie de mogelijkheid om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst als blijk van waardering en erkentelijkheid een Erepenning toe te kennen.

De gemeentelijke erepenning van de gemeente Brielle wordt al vanaf 1986 uitgereikt aan personen of groepen die zich op basis van vrijwilligheid zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Brielle.

Jongerenlintje

Lintjes werden in gemeente Brielle tot op heden alleen aan volwassenen toegekend, maar nu is er ook een Jongerenlintje. Er zijn jongeren die zich op een bijzondere wijze inzetten binnen de Brielse samenleving op het gebied van vrijwilligerswerk en/of mantelzorg, maar ook een bijzondere heldendaad kan aanleiding zijn om iemand voor te dragen. En juist in deze coronatijd zijn er jongeren geweest, die zich extra hebben ingezet om steun of hulp te bieden aan andere mensen.

Het college van burgemeester en wethouders beslist over toekenning op voordracht van de wethouder jeugd. 

Wie mag nomineren?

Iedere organisatie (school, vereniging, dorpsraden e.d.) of natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar kan een jongere voordragen voor een jongerenlintje. De indiener van het voorstel geeft tenminste 2 meerjarige personen op die het voorstel ondersteunen en die geen familie zijn van de genomineerde jeugdige.

Wie komt in aanmerking voor het jongerenlintje?

De voorgedragen jongere moet:

 • 18 jaar of jonger zijn.
 • wonen in de gemeente Brielle.

De prestatie of activiteit dient te voldoen aan minimaal één van onderstaande voorwaarden:

 • Op een bijzondere wijze hebben ingezet binnen de Brielse samenleving op het gebied van vrijwilligerswerk en/of mantelzorg.
 • Of een bijzondere heldendaad te hebben verricht.
 • Of enorm uitblinken in een activiteit of hobby op het gebied van kunst en cultuur, blijkend uit de landelijke aandacht die hiervoor is geweest. 
 • Of op een bijzondere manier verdienstelijk is geweest voor de gemeente Brielle of tussen doelgroepen.

Iemand voordragen voor een onderscheiding?

Stuur uw aanvraag:

Wilt u eerst meer informatie? Bel dan met 14 0181.

Hellevoetsluis

Jan Blankenspeld (voor volwassenen)

In Hellevoetsluis kunt u een inwoner ook voordragen voor een Jan Blankenspeld. De Jan Blankenspeld is een Hellevoetse onderscheiding die alleen in speciale gevallen wordt uitgereikt. Het gaat om uitzonderlijke verdiensten voor de Hellevoetse samenleving. De beslissing voor de uitreiking ligt bij het college van burgemeester en wethouders. 

In het register met Jan Blankenspeld-dragers kunt u terugvinden wie eerder deze onderscheiding kregen.

Aanvraag voor Jan Blankenspeld - met DigiD

Aanvraag voor Jan Blankenspeld - met eHerkenning

Jan Blankenbokaal (voor groepen)

Het gaat om inwoners die als groep iets belangrijks hebben bijgedragen aan de Hellevoetse samenleving. Dat kan op verschillende vlakken zijn, behalve op het gebied van cultuur. Groepen die iets bijzonders hebben gedaan op het gebied van cultuur kunt u voordragen voor de Johan Veenstra Cultuurprijs Hellevoetsluis (zie informatie hieronder). 

De Jan Blankenbokaal wordt elk jaar maximaal één keer uitgereikt, meestal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 

Aanvraag voor Jan Blankenbokaal - met DigiD

Aanvraag voor Jan Blankenbokaal - met eHerkenning

Johan Veenstra Cultuurprijs

De Johan Veenstra Cultuurprijs is een bijzondere waardering voor diegenen die net dat beetje extra doen voor de cultuur in Hellevoetsluis. En dat ook nog eens jaren achter elkaar weten vol te houden of een hele bijzondere prestatie op dit gebied leveren. Deze prijs wordt één keer per twee jaar verstrekt.

De prijs is vernoemd naar Johan Veenstra, oud-directeur van Theater Twee Hondjes en bedenker en uitvoerder van diverse culturele evenementen. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het Cultuurhuis Nieuwe Veste. Bij de opening in februari 2017 ontving hij het eerste exemplaar van deze prijs in de vorm van een prachtig kunstwerk, gemaakt door Eelke en Rinke van Willigen.

Wie komt in aanmerking voor deze prijs?

Een voordracht voor de Johan Veenstra Cultuurprijs Hellevoetsluis wordt als volgt beoordeeld:

 • Bijzonder initiatief op het gebied van kunst en cultuur.
 • Langdurige inzet voor kunst en cultuur in Hellevoetsluis.
 • Geeft betekenis aan kunst en cultuur in Hellevoetsluis.
 • Beantwoordt aan minstens één van de uitgangspunten in de Nota Cultuur
  • Verbreding
  • Verjonging
  • Vernieuwing
  • Versterking
  • Verbinding

Voorwaarden

 • De prijs kan uitgereikt worden aan personen, gezelschappen, verenigingen, scholen of organisaties.
 • De juryleden, individuele of groepen inwoners, gezelschappen, verenigingen, scholen en organisaties kunnen voordrachten doen.
 • Voordrachten moeten via het voordrachtformulier ingediend worden, voorzien van de naam van de indiener en een motivatie.
 • De jury bepaalt de keuze voor nominaties (maximaal 3 nominaties).
 • De jury bepaalt de uiteindelijke winnaar.
 • De voordrachten voor 2021 kunnen tot en met 31 december 2020 ingediend worden.

De jury bestaat uit : Edwin van der Geest, Paul Hoff, Albert Martinus, Janneke Postma en Cris Vaudo.

Jeugdlintje

De gemeente Hellevoetsluis is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in de schijnwerpers staan. Daarom zijn de jeugdlintjes in het leven geroepen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen hiervoor voorgedragen worden. De beslissing voor de uitreiking ligt bij het college van burgemeester en wethouders. 

Voorwaarden

Voor een jeugdlintje moet het kind of de jongere (tot 18 jaar) in Hellevoetsluis wonen en zich op een positieve manier inzetten voor anderen of voor de stad. Ook kunnen zij iets heel bijzonders hebben gedaan. 

Iemand voordragen voor een onderscheiding?

Stuur uw aanvraag:

Wilt u eerst meer informatie? Bel dan met 14 0181.

Westvoorne

Ereprijs

De gemeente reikt de onderscheiding één keer per jaar uit tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. 

Iemand komt in aanmerking voor een ereprijs in de volgende situaties:

 • De kandidaat heeft zich belangeloos ingezet voor de samenleving. Dit kan zijn op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied.
 • De kandidaat heeft een activiteit georganiseerd die de gemeente Westvoorne positief op de kaart zet.
 • De kandidaat heeft een bijzondere of unieke prestatie verricht voor de gemeenschap in Westvoorne.

De onderscheiding kan toegewezen worden aan een persoon of organisatie. De voorgedragen persoon moet in Westvoorne wonen. Een voorgedragen bedrijf, instelling of stichting moet gevestigd te zijn in Westvoorne. 

Kleine Ereprijs (jeugdlintje)

De gemeente Westvoorne is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of een bijzondere prestatie hebben verricht. Daarom is speciaal voor onze jeugdige helden het jeugdlintje in het leven geroepen. De ‘Kleine Ereprijs Westvoorne’ is de jongerenversie van de ‘Grote Ereprijs Westvoorne’.

Bijzondere prestatie

Ken jij een jonge held die zich op een positieve manier heeft ingezet voor anderen of voor de gemeente? Nomineer hem of haar voor de Kleine Ereprijs Westvoorne! Denk bijvoorbeeld aan jongeren die het afgelopen jaar geruime tijd ouderen, gehandicapten of zieken hebben geholpen, misschien wel in relatie tot corona. Of kinderen die activiteiten hebben georganiseerd of vrijwilligerswerk hebben gedaan, bijvoorbeeld bij een culturele vereniging of sportvereniging. Ook jongeren die een ‘heldendaad’ hebben verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd, kun je voordragen voor de Kleine Ereprijs Westvoorne.

Stichting Carnegie Heldenfonds

Kent u iemand die met gevaar voor eigen leven een heldendaad heeft verricht? Dan kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van de Stichting Carnegie Heldenfonds.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt mensen die iemand hebben gered of gereanimeerd bij een verdrinkingssituatie.

Iemand voordragen voor een onderscheiding?

Stuur uw aanvraag:

Wilt u eerst meer informatie? Bel dan met 14 0181.

Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheiding (lintje)

De lintjesregen vindt elk jaar plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze lintjesregen. 

Meer informatie: Koninklijke onderscheiding, lintje.

Koninklijke erepenning

Alleen een vereniging, stichting of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. 

Meer informatie: Koninklijke erepenning.

Koninklijk predicaat

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. 

Meer informatie: Koninklijk predicaat.

Hofleverancier worden

De toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' kan toegekend worden aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en die 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan.

Meer informatie: Hofleverancier worden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?