Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen zijn bedoeld als teken van waardering vanuit de gemeente, alsook de lokale gemeenschap, voor personen die een voorbeeldfunctie vervullen binnen de gemeente Voorne aan Zee of iets bijzonders hebben gedaan. Inwoners die zich vrijwillig, zonder eigenbelang inzetten voor de gemeenschap op bijvoorbeeld sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied.

 De bijzondere bijdrage van inwoners aan de samenleving is niet altijd zichtbaar voor de gemeente. Daarom vragen we u of uw organisatie om een voordracht te doen. U kunt geen onderscheiding voor uzelf aanvragen. Dat moet een ander voor u doen.

 Er zijn vier verschillende gemeentelijke onderscheidingen:

De Bronzen Schelp

Deze onderscheiding is als teken van waardering en dankbaarheid voor heel bijzondere en langdurige verdiensten die ten goede zijn gekomen aan de gemeente Voorne aan Zee.

De onderscheiding wordt eenmaal per jaar uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie door de burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee of diens plaatsvervanger. Bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.

Iemand komt in aanmerking voor de onderscheiding in de volgende situaties:

 • De kandidaat heeft zich gedurende een langere periode (minimaal 10 jaar) bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving in de gemeente Voorne aan Zee op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied en is een voorbeeld voor de gemeenschap.
 • De kandidaat heeft op bijzondere wijze activiteiten ontwikkeld die de promotie van de gemeente Voorne aan Zee ten goede is gekomen.
 • De persoon dient inwoner te zijn van de gemeente Voorne aan Zee; een vereniging of instelling moet in de gemeente gevestigd zijn.

Een kandidaat die al eerder een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen of winnaars van onderscheidingen uit de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, komen niet aanmerking als het inzet voor dezelfde activiteiten betreft. Bij het langdurig verrichten van aanvullende, nieuwe activiteiten is dit wel mogelijk.

Voorne aan Zee penning

De Voorne aan Zee penning is een teken van waardering voor bijzondere verdiensten en kan meerdere keren per jaar uitgereikt worden.

Iemand komt in aanmerking voor de onderscheiding in de volgende situaties:

 • De kandidaat heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan een sociaal, maatschappelijk, economisch of cultureel project, een heldendaad, sportprestatie (minimaal Nederlands kampioen) of heeft een andere bijzondere prestatie verricht.
 • De onderscheiding kan toegewezen worden aan inwoners van gemeente Voorne aan Zee. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Jeugdlintje

De gemeente Voorne aan Zee is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of een bijzondere daad hebben verricht. Voor hen is er het jeugdlintje.

Iemand komt in aanmerking voor de onderscheiding in de volgende situaties:

 • De kandidaat is in de leeftijd tussen 6 en 21 jaar en inwoner van gemeente Voorne aan Zee.
 • De kandidaat heeft minstens één jaar vrijwillig een bijzondere verdienste geleverd voor de naaste omgeving en/of een ander, de maatschappij, de vereniging, instelling, natuur, cultuur, een goed doel of school in de gemeente Voorne aan Zee of daarbuiten.
 • Of de kandidaat heeft een bijzondere heldendaad of prestatie verricht die de gemeente Voorne aan Zee positief op de kaart zet.
 • Of de kandidaat heeft een initiatief genomen, dat de samenleving en/of promotie van de gemeente Voorne aan Zee ten goede komt.

Ereburger

Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van zeer grote waardering en diepe dankbaarheid, zowel aan een inwoner als niet-inwoner van gemeente Voorne aan Zee, die zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente en de plaatselijke gemeenschap. Deze verdiensten stijgen aantoonbaar uit boven wat de samenleving van iemand in eenzelfde soort positie mag verwachten. De kandidaat zorgt door haar/zijn inzet voor een positief beeld van de gemeente. 

Het Ereburgerschap heeft een exclusief karakter en wordt daarom slechts bij hele hoge uitzondering verleend.

Iemand voorstellen voor een gemeentelijke onderscheiding

Wilt u iemand voorstellen die volgens u een gemeentelijke onderscheiding verdient?

Gemeentelijke onderscheiding aanvragen via DigiD 

 Gemeentelijke onderscheiding aanvragen via e-Herkenning

De aanvraag voor de Bronzen Schelp dient uiterlijk 15 november 2024 ingediend te zijn.

De overige aanvragen kunnen uiterlijk 6 weken voor de gewenste uitreikdatum ingediend worden. Als de situatie hierom vraagt, is in overleg een uitzondering hierop mogelijk.

Wilt u meer weten over de criteria of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met één van de medewerkers van Kabinetszaken via 14 0181 of door een mail te sturen naar kabinet@voorneaanzee.nl.

Overige voorwaarden:

 • Het college van B&W behoudt altijd het recht om een gemeentelijke onderscheiding weer in te vorderen als de omstandigheden daarnaar zijn.
 • Een persoon kan een onderscheiding niet voor zichzelf aanvragen.

Overige onderscheidingen

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Deze Erepenning is de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten de strijd (oorlogssituatie of terrorisme). De onderscheiding wordt verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering.

Onder een menslievende daad wordt een levensreddende actie verstaan of een poging daartoe. Daarbij is voldaan aan drie criteria:

 • Moed: iets doen dat anderen nalaten of niet durven
 • Beleid: weldoordacht en daadkrachtig optreden
 • Zelfopoffering: gevaar voor eigen leven

Deze Erepenning is een Koninklijke onderscheiding en kan via de gemeente aangevraagd worden. Neemt u hiervoor contact op met één van de medewerkers van Kabinetszaken via telefoon 14 0181 of e-mail kabinet@voorneaanzee.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.lintjes.nl/onderscheidingen

Stichting Carnegie Heldenfonds

Kent u iemand die met gevaar voor eigen leven een heldendaad heeft verricht? Dan kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.carnegiefonds.nl.

U kunt de aanvraag zelf doen. Echter, de gemeente kan deze, met uw hulp, ook voor u doen. Neemt u voor vragen contact op met één van de medewerkers van Kabinetszaken via telefoon 14 0181 of e-mail kabinet@voorneaanzee.nl

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt mensen die iemand hebben gered of gereanimeerd bij een verdrinkingssituatie. Op de website www.drenkeling.nl vindt u meer informatie en een aanmeldformulier.

U kunt de aanvraag zelf doen. Echter, de gemeente kan deze, met uw hulp, ook voor u doen. Neemt u voor vragen contact op met één van de medewerkers van Kabinetszaken via telefoon 14 0181 of e-mail kabinet@voorneaanzee.nl

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?