Wie vormen de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft 35 leden en bestaat uit 12 fracties (IBV, VVD, GL/PvdA, CDA, PVaZ, D66, BVNL, ONS Brielle, Forum voor Democratie, Vrij Voorne en Fractie den Brok en LEF!). De grootte van de fractie is afhankelijk van het aantal stemmen dat een politieke partij kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Overzicht van alle raadsleden(externe link)

Wat doet de gemeenteraad?

De leden van de raad worden om de vier jaar door de inwoners van Voorne aan Zee gekozen. De gemeenteraad bepaalt de kaders, de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente, denk aan de begroting, beleidsplannen, verordeningen en bestemmingsplannen.  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en zij nemen de dagelijkse besluiten over het ‘reilen en zeilen’ binnen de gemeente.  

Samen met het college van burgemeesters en wethouders (ook wel college van B&W genoemd) vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van zowel het college van B&W als de gemeenteraad.

Commissieleden 

Naast de raadsleden zijn er ook commissieleden die de raadsfracties ondersteunen. Commissieleden nemen deel aan de drie verschillende raadscommissies: de commissie Samenleving, de commissie Ruimte en de commissie Algemene Zaken & Middelen.

Overzicht van alle commissieleden(externe link)