Sneeuw, hagel en ijzel zorgen voor gladde wegen en straten. Om gladheid te voorkomen, strooien we. Waar we strooien, ziet u op de kaart onder onderstaande knop ‘strooiroutes’. Houd rekening met winterse omstandigheden als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan en gebruik zoveel mogelijk gestrooide wegen. Ook al is er gestrooid, het kan nog steeds glad zijn op de wegen en fietspaden.

Routes

Als eerste maken we de doorgaande wegen, doorgaande fietspaden en de busroutes binnen de bebouwde kom sneeuw- en ijsvrij. Daarna volgen de locaties met winkels, verzorgingshuizen en openbare voorzieningen.

  • De strooiroutes voor wegen en fietspaden vindt u op deze kaart.
  • Een lijst met alle straten waar volledig of gedeeltelijk gestrooid wordt vindt u hier.

De gemeente strooit alleen de doorgaande wegen en fietspaden. In woonstraten strooien we niet, omdat voor een goede werking van het dooimiddel veel verkeer nodig is. In deze straten wordt te weinig gereden om het zout zijn werk te laten doen. Als we daar toch zouden strooien, verwachten bewoners dat het niet meer glad is in de straat, terwijl het nog steeds spekglad kan zijn. Met alle gevolgen van dien.

Verwachting

We houden het weer 24 uur per dag goed in de gaten. Zo kunnen we op tijd strooien als er gladheid verwacht wordt. We controleren de temperatuur van het wegdek. En of de weg droog, nat, glad of zout is. Dit doen we met onze eigen vier meetpunten met sensoren in de wegen en fietspaden. En met informatie die we dagelijks krijgen van Weerplaza.

Het moment waarop er gestrooid wordt, is altijd maatwerk. We proberen, zoveel mogelijk vóór het glad wordt, de wegen gestrooid te hebben. Soms komt er ’s nachts nog regen, spoelt het strooizout weg en is ‘s avonds strooien daarom niet mogelijk. Dan wordt geprobeerd om vroeg in de ochtend, voor het verkeer op gang komt, het zout op de weg te hebben liggen. Zodra de gladheidscoördinator opdracht heeft gegeven tot strooien, gaan de medewerkers naar de werf, worden de strooiers op de auto’s gezet, zout geladen en de strooironde gereden. Het kan al met al zo’n drie uur duren voordat de hele ronde is gereden.

Als het na een natte periode gaat vriezen, komt het soms voor dat er relatief warm grondwater vanuit de naast gelegen berm over het wegdek stroomt en bevriest. Dit is lastig te bestrijden omdat ook het dooimiddel wegspoelt en er ijsvorming op treedt. Alhoewel we op deze locaties extra strooien en waarschuwingsborden plaatsen, is gladheid hier helaas niet te voorkomen.

Eigen stoep en strooizout

U kunt op verschillende manieren de sneeuw van de stoep verwijderen. Het eenvoudigst is om een sneeuwschuiver te gebruiken en de laatste sneeuw weg te bezemen. Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis heeft. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden. U bewijst daarmee uzelf en voorbijgangers, maar ook de post- en folderbezorgers een dienst die dagelijks over de gladde trottoirs moeten lopen.

U kunt strooizout kopen bij de bouwmarkt. Op vertoon van een bon uit de gemeentepagina in de krant van 3 januari 2024 kunt u één gratis emmer strooizout voor eigen gebruik ophalen bij aannemingsbedrijf Vibor in Hellevoetsluis, Einsteinweg 5. In deze emmer zit 5 kg strooizout en dat is genoeg voor in totaal 200m2. Het is bedoeld voor de openbare ruimte rondom uw woning. Op de bon staat aangegeven wanneer u terecht kunt bij Vibor.

Voorheen werd alleen gratis strooizout verstrekt aan inwoners van de voormalige gemeente Hellevoetsluis, maar dit jaar bieden we dit ook graag aan voor alle inwoners van gemeente Voorne aan Zee. U moet hiervoor wel naar Hellevoetsluis.

Lege emmers met deksel kunnen na gebruik bij Vibor ingeleverd worden. Deze worden hergebruikt.

Overige wegen

De wegen die onder beheer vallen van het Waterschap Hollandse Delta worden ook gestrooid. Op deze kaart ziet u waar er door hen gestrooid wordt. Op de A- en N-wegen wordt gestrooid door Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland.

Vragen en meldingen

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via: 14 01 81

Gaat uw vraag of opmerking over gladheid op de vaste strooiroutes, dan wordt uw vraag doorgestuurd naar de gladheidscoördinator. Heeft u een melding over gladheid buiten de strooiroutes of mist u bepaalde wegen/fietspaden op de vaste strooiroutes? Dan wordt dit genoteerd en besproken in de jaarlijkse evaluatie na afloop van de winterperiode. Dit betekent niet dat de strooiroutes hierop aangepast worden. Uitgangspunt is dat de strooiroutes op elkaar aansluiten en binnen een bepaalde tijd gestrooid moeten worden.

Als de strooiroutes te lang worden, kan de gemeente niet meer garanderen dat de vaste strooiroutes begaanbaar blijven. Over het al dan niet aanpassen van de strooiroutes wordt geen contact met u opgenomen. U kunt de volgende winterperiode op het kaartje met strooiroutes zien of deze zijn aangepast.

Afvalinzameling winterperiode