De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

Voorlopig geldt in de voormalige 3 gemeentes nog een eigen regeling. Hieronder kunt u deze lezen. Medio 2023 zal er één werkwijze gemaakt worden, zodat we met ingang van winterseizoen 2023 / 2024 één regeling hebben. 

Voormalig gemeente Brielle

De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

Strooiroutes

Zowel de restafval- als de GFT-containers worden alleen geleegd aan de gestrooide doorgaande wegen (de kaarten treft u hieronder aan). Als de wegen door sneeuw of ijs slecht begaanbaar zijn gelden de volgende afspraken:

  • Bij strenge vorst vriest de inhoud van de GFT containers vast. Deze containers zullen dan ook bij strenge vorst niet worden geleegd.
  • Door de gemeente worden de wegen nabij de ondergrondse vuilcontainers zo veel mogelijk berijdbaar gehouden, zodat de ondergrondse containers blijvend kunnen worden geleegd.
  • Er zal bij weersomstandigheden met veel sneeuw en ijs geen grof vuil worden opgehaald. Dit wordt aangegeven bij het maken van een ophaal afspraak.
  • Voor de minicontainers, restafval en GFT in het buitengebied geldt dat bij weersomstandigheden met veel sneeuw en ijs deze niet worden geleegd. Het is dan mogelijk om het huisvuil naar de stadswerf te brengen of eventueel naast de container aan te bieden bij een volgende ophaaldag.

Voor de actuele strooiroutes kunt u contact opnemen via 14 0181.

Voormalig gemeente Hellevoetsluis

Als het glad is, of als gladheid wordt verwacht, worden de wegen gestrooid. Lees hier op welke plekken gestrooid wordt door de gemeenten.

Strooien op vaste strooiroutes

Zodra er kans is op gladheid, worden de doorgaande wegen, busroutes en doorgaande fietspaden meteen gestrooid. Dat zijn vaste strooiroutes. Ook in de buurt van verzorgingshuizen en winkelcentra wordt gestrooid.  

Strooiroutes Hellevoetsluis(externe link)

De gladheidsbestrijding wordt volgens een vastgesteld uitvoeringsplan uitgevoerd. Dat houdt in dat van tevoren is vastgelegd op welke wegen en fietspaden gestrooid wordt. De belangrijkste wegen en fietspaden worden als eerste gestrooid. Daarna de wegen die hierop aansluiten. Tijdens de winterperiode wordt niet van deze strooiroutes afgeweken.

Strooien voordat het glad wordt

De gemeente probeert altijd om de wegen te strooien vóórdat het glad wordt. Daarmee willen we gladheid op de strooiroutes zo veel mogelijk voorkomen. Zo’n  preventieve strooiactie duurt ongeveer drie uur. Binnen dit tijdsbestek worden de medewerkers van de aannemer gebeld, komen ze naar de werf, plaatsen ze de strooiers op de auto’s, laden zout en rijden hun route.

Hoe ontstaat gladheid?

De combinatie van twee factoren zorgt ervoor dat het glad wordt: vocht op het wegdek en een wegdektemperatuur van rond of onder het vriespunt. Tijdens helder weer kan het voorkomen dat de luchttemperatuur enkele graden boven nul ligt, maar dat de temperatuur van het wegdek toch onder het vriespunt komt. Bij sneeuwval, hagel en ijzel is gladheid vaak duidelijk zichtbaar. Er zijn ook situaties die veel minder zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bevriezing van natte weggedeelten of gladheid door condensvorming en aanvriezende mist. Door dooimiddel op de weg aan te brengen wordt het vriespunt van water verlaagd. Hierdoor blijft het wegdek nat en treedt er geen ijsvorming op.

Wat kunt u zelf doen bij gladheid?

U kunt de stoep voor uw huis zelf begaanbaar houden door sneeuw te schuiven of zout te strooien. Daarmee bewijst u ook voorbijgangers en post- en folderbezorgers een uitstekende dienst. Om u hierbij te helpen, krijgt u van de voormalig gemeente Hellevoetsluis hiervoor twee keer een gratis emmertje strooizout. Op vertoon van uw milieupas kunt u in de periode van 11 november tot en met 23 december één emmertje strooizout afhalen. Na de feestdagen kunt u van 2 januari tot en met 24 februari een tweede emmertje ophalen. U kunt hiervoor terecht op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur terecht bij aannemingsbedrijf Vibor aan de Einsteinweg 5.

Vragen of opmerkingen over de gladheidbestrijding doorgeven

Als u tijdens de winterperiode iets wilt vragen of melden over de gladheidsbestrijding, dan kunt u dit op verschillende manieren doorgeven aan de gemeente. Via deze website kunt u een melding woon- of leefomgeving doen. Deze mogelijkheid heeft de voorkeur. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

Gaat uw vraag of opmerking over gladheid op de vaste strooiroutes, dan wordt uw vraag doorgestuurd naar de gladheidscoördinator. Heeft u een melding over gladheid buiten de strooiroutes of mist u bepaalde wegen/fietspaden op de vaste strooiroutes, dan wordt dit genoteerd en besproken in de jaarlijkse evaluatie na afloop van de winterperiode. Dit betekent niet dat de strooiroutes hier op aangepast worden. Uitgangspunt is dat de strooiroutes op elkaar aansluiten en binnen een bepaalde tijd gestrooid moeten worden. Als de strooiroutes te lang worden, kan de gemeente niet meer garanderen dat de vaste strooiroutes begaanbaar blijven. Over het al dan niet aanpassen van de strooiroutes wordt geen contact met u opgenomen. U kunt de volgende winterperiode op het kaartje met strooiroutes zien of deze zijn aangepast.

Afvalinzameling bij gladheid

Ook bij overlast door winterse omstandigheden doet de gemeente er samen met de afvalinzamelaar alles aan uw afval zo goed mogelijk op te halen. Op de webpagina Afvalinzameling bij gladheid kunt u lezen welke veranderingen kunnen plaatsvinden bij de afvalinzameling als het glad is.

Voormalig gemeente Westvoorne

De gemeente neemt wegenzout af van een vaste leverancier. Dit is sowieso 120 ton per maand.

Wat doet de gemeente aan gladheidbestrijding?

Als eerste maakt de gemeente de doorgaande wegen en de bus route binnen de bebouwde kom sneeuw- en ijsvrij. Daarna volgen de locaties met winkels en openbare voorzieningen. Tenslotte wordt de gladheid in de woonwijken bestreden. De provincie of het waterschap maken de wegen buiten de bebouwde kom sneeuw- en ijsvrij.

De gemeente levert geen wegenzout aan particulieren. U bent zelf verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding rondom uw woning. Lokale winkels en bedrijven bieden daarvoor geschikte producten aan.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?