Gebiedsagenda Gooteplein en Rik

Het bruist rond het Gooteplein! Scholen, sportverenigingen en andere organisaties zorgen voor een levendige sfeer. Maar er zijn ook knelpunten: verkeer, overlast en onveiligheid maken het voor sommige mensen minder prettig. Daarom werken we aan een plan voor de toekomst: de gebiedsagenda. Hierin staat wat we de komende jaren willen doen met de gebouwen en de buitenruimte in de omgeving van het plein.

We zijn benieuwd naar uw mening

Wat vindt u belangrijk voor het gebied rondom het Gooteplein? Vul dan de enquête in via kickstad. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5-10 minuten. Uw antwoorden zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

Het gebied

Op de kaart ziet u het projectgebied. Rechtsboven in het gebied liggen de gebouwen van de drie basisscholen aan het Gooteplein: de Sint Leonardusschool, de Branding en het Anker. Rechtsonder ligt het Intergrale Kindcentrum met onder andere kinderopvang erin en daaronder gymzaal de Reede. In het midden van het gebied ligt Sport en Cultuurhuis DukdalfBRES en Bravo, het jeugdcentrum van Stichting Push. Linksboven ligt het nieuwe complex met huurappartementen aan de Rik en daaronder het KPN-gebouw dat grenst aan het Riksestraatje. Linksonder in het gebied ligt het gebouw van de tafeltennisvereniging, SO De Watertoren en VSO Maarland en het gebouw van het Streekarchief.

Waarom doen we dit?

We willen het Gooteplein een fijne plek maken waar iedereen zich prettig voelt. Een plek waar kinderen veilig naar school kunnen, waar sporters met plezier hun hobby kunnen uitoefenen, en waar u elkaar kunt ontmoeten.

Wat is een gebiedsagenda?

Een gebiedsagenda is een plan om het Gooteplein in de toekomst nog fijner te maken. We bedenken ideeën voor de gebouwen en maken schetsen voor de buitenruimte. Daarbij gebruiken we de reacties en informatie die we al hebben gekregen tijdens eerdere gesprekken met sportverenigingen en organisaties in de buurt.

Het gebiedsplan is geen kant-en-klaar traject dat we morgen uitvoeren. De komende jaren helpt het ons om de juiste keuzes te maken voor de buitenruimte en de gebouwen. Zo zorgen we ervoor dat het gebied een plek wordt waar iedereen zich prettig voelt.

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn verschillende manieren om mee te doen: 

  • Straatgesprekken juli 2024: We organiseren voor de zomer straatgesprekken waar we in gesprek gaan met gebruikers. 
  • Korte enquête zomer 2024: Bezoekers van het Gooteplein kunnen een korte enquête invullen over het gebied. 
  • Gesprekken op uitnodiging: Na de zomer gaan we in gesprek met verenigingen, scholen en bewoners in het gebied. Zij worden hiervoor uitgenodigd. 

Na vaststelling van de gebiedsagenda door de gemeenteraad gaan we aan de slag met het maken van plannen voor het gebied. Zodra die er zijn, laten we u weten hoe u kunt meedoen en meedenken hierover.