Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum en tijd waarop de begrafenis plaatsvindt
  • Keuze van het graf particulier of algemeen of as bestemming 

Graf aanvragen - met DigiD

Graf aanvragen - met eHerkenning

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet de rechthebbende door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt  van een particulier graf deze periode altijd verlengen. Een algemeen graf wordt voor een periode van 20 jaar uitgegeven en kan niet verlengd worden. 

Als u een particulier graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Bij de keuze van een algemeen graf staat het graf op naam van de gemeente of eigenaar van de begraafplaats en bent u belanghebbende  De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. 

Aanvragen

U kunt een mail sturen naar begraafplaats@voorneaanzee.nl of bellen met 14 0181.

Kosten

Brielle

OmschrijvingKosten
Voor het verlenen van het recht op een particulier graf€ 1.519,60
Verlengen van het recht op particulier graf€ 606,25
Voor het verlenen van het recht op een particulier kindergraf€ 1.139,70
Verlengen van het recht op een particulier kindergraf€ 453,95
Voor het verlenen van het recht op een particulier urnengraf€ 755,90
Verlengen van het recht op particulier urnengraf€ 303,00
Voor het verlenen van het recht op een particulier urnen-nis€ 755,90
Verlengen van het recht op particulier urnen-nis€ 303,00

Hellevoetsluis

OmschrijvingKosten
Voor de uitgifte (huur) van een particulier graf voor 2 overledenen, het uitsluitend recht tot begraven dan wel het bijzetten van asbussen in dat graf voor een periode van 20 jaar met de mogelijkheid deze termijn met 10 jaar te verlengen€ 2.069,78
Voor het verlengen van een particulier graf voor 2 overledenen met een periode van 10 jaar€ 1.034,79
Voor de uitgifte (huur) van een enkel particulier graf voor 1 overledene (op de begraafplaats Oudenhoorn), het uitsluitend recht tot begraven dan wel het bijzetten van asbussen in dat graf voor een periode van 20 jaar met de mogelijkheid deze termijn met 10 jaar te verlengen€ 1.034,79
Voor het verlengen van een enkel particulier graf voor 1 overledene (op de begraafplaats Oudenhoorn) met een periode van 10 jaar€ 517,37
Voor de uitgifte (huur) van een selectief particulier graf, het uitsluitend recht tot begraven dan wel het bijzetten van asbussen in dat graf voor een periode van 40 met de mogelijkheid deze termijn met 10 jaar te verlengen€ 6.904,47
Voor het verlengen van een selectief particulier graf met een periode van 10 jaar€ 1.726,02
Voor de uitgifte (huur) van een eigen kindergraf voor 1 kind tot 18 jaar, het uitsluitend recht tot begraven dan wel het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende 40 jaar met de mogelijkheid deze termijn met 10 jaar te verlengen€ 1.034,79
Voor het verlengen van een eigen kindergraf voor 1 kind tot 18 jaar met een periode van 10 jaar€ 258,47

Westvoorne

OmschrijvingKosten
Voor het verlenen van het recht op een particulier graf, voor een periode van 25 jaar voor 2 overledenen, per verlening€ 1.792,70
Verlengen van het recht op een particulier graf voor 2 overledenen€ 720,65
Voor het verlenen van het recht op een particuliere grafkelder, voor een periode van 25 jaar voor 2 overledenen (inclusief de stichtingskosten van een grafkelder), per verlening€ 2.841,70
Verlengen van het recht op een particuliere grafkelder voor 2 overledenen, per verlening€ 1.137,10
Voor het verlenen van het recht om urnen in een particulier graf te begraven, voor een periode van 25 jaar voor 2 urnen, per verlening€ 894,75
Verlengen van het recht om urnen in een particulier graf te begraven voor 2 urnen, per verlening€ 361,90
Voor het verlenen van het recht om 1 urn in een particuliere urnen-nis te plaatsen, voor een periode van 25 jaar, per verlening€ 894,75
Verlengen van het recht om 1 urn in een particulieren urnen-nis te plaatsen, per verlening€ 361,90
Het inschrijven of overboeken van een graf, een grafkelder of een urnen-nis in het daarvoor bestemde register, per inschrijving of overboeking€ 5,20

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Alle overige kosten van begraven en cremeren vindt u bij: Begraven en cremeren en as verstrooien.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?