De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Hoe werkt het?

 • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
 • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
 • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

 • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
 • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
 • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.
 • U moet een bouwplan hebben dat voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. Ook moet het bouwplan voldoen aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.

Als u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wat moet ik doen?

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

 • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Wilt u een plan indienen bij de gemeente dan kijken we graag aan de voorkant met u mee. Dit kan voor zowel eenvoudige als voor uitgebreide complexe plannen. Het is afhankelijk van de complexiteit van het plan op welke manier we met u mee kunnen denken. Eenvoudige plannen kunnen sneller worden afgehandeld. Zo kijken we met u mee en geven we aan waar u op moet letten bij uw aanvraag. Complexe plannen beoordelen wij via Intake- en Omgevingstafels waarin we de wenselijkheid en de haalbaarheid van een plan integraal beoordelen. U kunt uw plan mailen naar mijnplan@voorneaanzee.nl. Zorgt u ervoor dat u in uw mail de volgende informatie bijvoegt: 

 • Een tekstuele omschrijving van uw plan
 • Een schetstekening van de toekomstige gewenste situatie
 • Foto’s van de huidige situatie
 • Omschrijving van de eigendomssituatie (bent u eigenaar?)

Nadat u ons heeft gemaild nemen we zo snel mogelijk contact met u op. 

Extra informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?