Honden uitlaat- en of losloopplaatsen

Losloopstroken honden binnen en buiten de bebouwde kom

GZH, Natuurmonumenten en stichting het Zuid-Hollands Landschap hebben binnen hun beheerterreinen gekeken naar locaties waar honden vrij kunnen lopen en spelen. Uiteraard wordt te allen tijde verwacht dat de eigenaar zijn of haar hond onder controle heeft om de flora en fauna in deze gebieden niet meer dan noodzakelijk te verstoren. Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren, ook in onze gemeente. Zij zijn weerloos tegen loslopende honden. Houd uw hond dus aangelijnd en wees alert als uw hond losloopt in de losloopgebieden. 
Buiten de aangewezen gebieden is het dus niet toegestaan om met de hond los te lopen. De juiste locatie van deze gebieden kunt u hieronder bekijken.

Ervaart u problemen bij het lezen van dit overzicht? Neem dan contact op via: gemeente@voorneaanzee.nl of telefonisch 14 0181.

Honden op het badstrand

Van april t/m september is het niet toegestaan om met uw hond het badstrand te betreden tussen de strandpalen 12.000 en 13.300. Deze regel geldt tussen 08.00 en 18.00 uur. Aangelijnde honden zijn wel toegestaan bij de aan het strand gelegen horeca.

Vanaf 1 oktober is het strand vrij begaanbaar voor honden.

Gedurende het hele jaar is de opruimplicht van kracht.

Deze regel geldt niet voor personen die vanwege een handicap door een geleidehond of sociale hulphond begeleid worden. Deze regel geldt ook niet voor personen die kunnen aantonen dat zij gekwalificeerd zijn voor het opleiden van een hond tot geleidehond of sociale hulphond.

Loslopende honden in natuurgebied

In Voorne aan Zee kunt u op meerdere plaatsen genieten van de natuur met uw hond. Denk bijvoorbeeld het Bosje van Oranje en het Berkenrijspad in Oostvoorne. In deze natuurgebieden vindt u borden van het Zuid-Hollands Landschap. Hierop leest u de regels die gelden voor hondenbezitters.

Via de duinen kunt u ook het hondenstrand bezoeken. De route naar het hondenstrand staat aangegeven op de 1e en 2e Slag.

Opruimplicht hondenpoep en zakjesdispensers

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Voorne aan Zee geldt een opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de poep van hun hond(en) opruimen.

De gemeente heeft speciale hondenpoepbakken met gratis zakjesdispensers geplaatst op de erkende klachtenlocaties. De automaten zijn zo geplaatst dat u tijdens uw wandeling altijd één of meerdere bakken kunt tegen komen. Na het oprapen van de hondenpoep, kunt u het poepzakje weer in de afvalbak weggooien. U kunt het ook thuis weggooien bij het restafval (dus niet bij het GFT-afval).

In Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn en Oudenhoorn kunt u voor poepzakjes terecht bij:

 • Gemeentehuis ,Oostzanddijk
 • Hondenschool, Fazantenlaan
 • Dierenkliniek, Rijksstraatweg
 • Jumbo, Jachthoornpad
 • Jumbo, Struytse Hoeck
 • Albert Heijn, Struytse Hoeck
 • Albert Heijn, Evertsenplein
 • Dier Medisch Centrum, Vliet 1
 • Promotie Hellevoetsluis,Westzanddijk 1a
 • Ouden Heijn, Molenweg 5,(Oudenhoorn)

Boetes bij overtredingen

Als u zich niet aan de regels uit het hondenbeleid houdt, kunnen de Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren (GOA’s) u een boete geven:

 • € 95,00 als u uw hond(en) los laat lopen waar dat niet mag
 • € 140,00 als u de poep van uw hond niet opruimt waar dat wel moet

Contact

Heeft u vragen, tips of wilt u een melding doen? Neem contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0181.