De hondenbelasting is per 1-1-2024 afgeschaft. Let op: mochten er nog vorderingen openstaan van 2023 of eerder dan worden deze nog wel geïnd. 

Voor meer informatie over hondenbelasting en hoe u voorheen uw hond kon aan- of afmelden kijkt u op de website van het SVHW | Hondenbelasting.

SVHW regelt belastingzaken voor gemeente

Voor de gemeente Voorne aan Zee regelt het SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en stelt de waarden voor de WOZ vast.

Veelgestelde vragen belastingen en WOZ

Op de website van het SVHW vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen en (het vaststellen van) de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan direct contact op met het SVHW.

Mijn SVHW

Via het digitale loket ‘Mijn SVHW’ kunt u:

  • Uw persoonlijke gegevens inzien en aanpassen.
  • Uw belastingaanslagen zien.
  • Uw taxatieverslagen zien.
  • Een incasso wijzigen.
  • Een betaling doen.
  • Kwijtschelding aanvragen.
  • Een hond aan- of afmelden.
  • Bezwaar maken.

Om gebruik te maken van ‘Mijn SVHW’ moet u inloggen met DigiD (voor personen) of met eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan via DigiD of eHerkenning.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Kosten

Kijk op de website van het SVHW | Tarieven voor een prijsoverzicht van alle belastingen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?