Huisverbod bij huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? De pleger van huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod krijgen. Dit betekent dat deze persoon 10 dagen lang niet in zijn of haar woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact meer hebben met de partner of kinderen. Het verbod kan met maximaal 28 dagen worden verlengd. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

Veilig Thuis

Geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat u hulp zoekt wanneer u te maken krijgt met geweld, ook wanneer u iets vermoedt. U kunt contact opnemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Deze organisatie is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Veilig Thuis is voor iedereen die te maken krijgt met mishandeling:

 • Kinderen
 • Volwassenen
 • Slachtoffers
 • Plegers
 • Familieleden
 • Buren
 • Hulpverleners
 • Omstanders

Hoe werkt het?

De burgermeester kan een huisverbod opleggen aan de meerderjarige persoon die huiselijk geweld pleegt of die voor een ernstige dreiging van huiselijk geweld zorgt.

Het huisverbod houdt in dat de pleger van huiselijk geweld:

 • Direct de woning moet verlaten.
 • Geen contact mag opnemen met de personen in het huishouden, zoals de partner en kinderen.
 • Niet in het huis of in de buurt van het huis mag komen.
 • Aan de burgemeester moet laten weten hoe en waar hij te bereiken is tijdens het huisverbod.

Wat moet ik doen?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u of een naaste te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling. U kunt ook contact opnemen wanneer u zich zorgen maakt om anderen. Ook als professional kunt u bellen voor advies. Wanneer u belt, krijgt u een deskundige medewerker aan de lijn. Als u dat wilt, kunt u anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met ketenpartners. Is het niet direct duidelijk wat er aan de hand is? Dan doet Veilig Thuis eerst onderzoek.

Opleggen tijdelijk huisverbod

Slachtoffers, getuigen, buren, vrienden, familie kunnen huiselijk geweld melden bij de politie of daarvan aangifte doen. De volgende stappen worden gevolgd bij het opleggen van een huisverbod:

 1. De politie beoordeelt de situatie op de plek waar het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden;
 2. Op grond van de feiten en omstandigheden legt de burgemeester een huisverbod op aan de pleger van huiselijk geweld. In sommige gevallen voert een hulpofficier van justitie deze bevoegdheid uit;
 3. Het huisverbod geldt voor 10 dagen;
 4. In de 10 dagen wordt hulpverlening opgestart voor alle betrokkenen;
 5. Na 10 dagen verlengt de burgemeester het huisverbod met maximaal 4 weken als de dreiging van huiselijk geweld nog steeds bestaat;
 6. Tegen het huisverbod is beroep mogelijk bij de rechtbank.

Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf.

Intrekking huisverbod 

De burgemeester kan het huisverbod op elk moment intrekken. Redenen voor intrekking kunnen zijn:

 • De dreiging voor het slachtoffer is verdwenen.
 • De uithuisgeplaatste heeft een aanbod tot hulpverlening aanvaard.

Handige links

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?