De glastuinbouw levert naast de toerisme- en recreatiesector een belangrijke bijdrage aan de lokale economie van Voorne aan Zee. Om deze economie vitaal te houden, moeten er extra werknemers van buiten onze regio en landsgrenzen worden ingezet. Om deze (vaak tijdelijke) werknemers een goed onderkomen te geven is structureel huisvesting nodig. Huisvesting die op dit moment binnen onze gemeente onvoldoende wordt aangeboden. 

Principeverzoek ingediend

Op 11 december 2021 is door Supermart Beheer B.V. en Islandplant B.V. een principeverzoek ingediend bij de gemeente. In dit verzoek doen zij een voorstel voor het realiseren van een goede verblijfsplek voor tijdelijke werknemers in de glastuinbouw.  Het gaat om een woonpark waar totaal 352 mensen dichtbij het werk kunnen wonen. De locatie (zie foto) ligt aan de rand van een glastuinbouwgebied. 

Meepraten over het voorstel

Mocht het college een positief besluit nemen over het voorstel, dan zullen de initiatiefnemers Supermart Beheer B.V. en Islandplant B.V. volgens de participatierichtlijn, die is opgenomen bij het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne, met belanghebbenden contact opnemen. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u deze bij de initiatiefnemers neerleggen via: 3233KG@gmail.com