Huisvestingsvergunning

Wilt u een goedkope huur- of koopwoning gaan bewonen, dan kan de gemeente in sommige gevallen bepalen dat u een huisvestigingsvergunning nodig hebt. Met de huisvestingsvergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van woonruimte daar waar woonruimte schaars is. In de huisvestingsverordening regelt de gemeente of een huisvestingsvergunning nodig is.

Hoe werkt het?

Om een huisvestingsvergunning te krijgen moet u Nederlander zijn of legaal in Nederland verblijven.

De gemeente bepaalt in de huisvestingsverordening voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is en onder welke voorwaarden u een vergunning kunt krijgen. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen:

  • dat bepaalde groepen bewoners voorrang krijgen;
  • dat uw inkomen niet boven een bepaalde grens mag komen;
  • dat de woning past bij uw gezinssituatie (een alleenstaande komt in aanmerking voor een relatief kleinere woning dan een gezin);
  • dat u een economische of maatschappelijke binding met de gemeente (of regio) moet hebben.

Voor het bewonen van een kamer, woonwagen of woonschip hebt u geen huisvestingsvergunning nodig. Controleert u wel van tevoren de geldende wet- en regelgeving zoals bestemmings- en omgevingsplannen.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning kunt u bellen met 14 0181.

Afwijzing aanvraag 

Als uw aanvraag door de gemeente wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij de afdeling van de gemeente die de uw aanvraag heeft afgewezen.

Kosten

OmschrijvingKosten
Huisvestingsvergunning€ 62,65

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Extra informatie

Informeer voordat u een huur- of koopcontract tekent eerst bij de gemeente of u een huisvestingsvergunning nodig hebt en of u aan de voorwaarden hiervoor voldoet.

Let op! 

Als u een huis bewoont zonder huisvestingsvergunning, terwijl de gemeente dit wel eist, kan de gemeente u uit uw woning zetten.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?