Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken. Dat kan bij een gewone werkgever zijn in een garantiebaan of met beschut werk.

Heeft u een aangepaste werkplek nodig of meer uitleg tijdens het werk. Dan is een garantiebaan iets voor u. Bij het UWV kunt u een indicatie Banenafspraak aanvragen. Als u die krijgt, helpen wij u bij het vinden van werk.

Beschut werk is een optie wanneer iemand (nog) niet in een reguliere baan kan werken, ook niet met extra begeleiding, ondersteuning of voorzieningen. Vooral als iemand meer aanpassingen nodig heeft dan een ‘gewone’ werkgever kan bieden.  

Wat moet ik doen?

  • U meldt zich bij de gemeente voor een beschutte werkplek. Dat kan via gemeente@voorneaanzee.nl.
  • Samen met de gemeente bekijkt u wat de beste oplossing is. Als hieruit inderdaad blijkt dat beschut werk de beste oplossing is, vraagt de gemeente een advies aan bij het UWV.
  • Bij een positief advies van het UWV, gaat de gemeente samen met u op zoek naar een passende werkplek.

Aanvragen

U kunt ook zelf bij het UWV een indicatie Banenafspraak of advies indicatie beschut werk aanvragen. Het UWV onderzoekt uw talenten, mogelijkheden en beperkingen. Aan de hand daarvan bepaalt het UWV of iemand een advies of indicatie nodig heeft. 
 

Hoe lang duurt het?

Het UWV beslist binnen 8 weken over uw aanvraag en stuurt u een rapport. In het rapport staat dat u contact kunt opnemen met de gemeente. U krijgt dan van de gemeente hulp van een gespecialiseerde medewerker bij het zoeken naar passend werk. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?