Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven. Deze hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Bijvoorbeeld:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen 

Hoe werkt het?

U meldt de gemeente dat u hulp nodig hebt. Dit kan door persoonlijk naar het Wmo-loket te gaan, maar vaak ook door een e-mail te sturen of een brief. Bij het Wmo-loket, in de brief of in het e-mailbericht legt u uit waarbij u problemen hebt. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer zelf koken'.

Persoonlijk plan

Heeft u een melding gedaan van uw probleem, kunt u ook een persoonlijk plan maken en deze naar de gemeente opsturen. In dit persoonlijk plan geeft u aan wat u denkt nodig te hebben en waarom. Voor dit plan hebt u tot 7 dagen na de melding de tijd. Deze termijn gaat in nadat u de melding hebt ingediend. Als u geen persoonlijk plan indient is er niets aan de hand. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan in te dienen. Dit heeft geen gevolgen voor uw latere aanvraag.

Onderzoek

Om onderzoek te kunnen doen wordt meestal een gesprek met u gevoerd. Dit kan bij u thuis, in het stadskantoor of via de telefoon. U kunt of er een familielid, mantelzorger of iemand die u goed kent, bij het gesprek aanwezig is. Deze mensen kunnen u en ons wellicht helpen uw situatie duidelijker te maken en alle informatie goed op een rij te zetten. Kan er niemand bij het gesprek aanwezig zijn of wilt u eerst meer professionele informatie of een onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de cliëntondersteuning van stichting MEE(externe link). of SBO(externe link). Deze hulp is gratis en is geheel op uw ondersteuning gericht. 

Eigen bijdrage

Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs. Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Dit hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op de website van het CAK | Rekenhulp eigen bijdrage(externe link)

Wat moet ik doen?

 • Maak online melding van uw probleem via: 

Wmo melding

Let op: maakt u geen gebruik van DigiD? Of heeft u liever een papieren versie die u kunt printen? Dan kunt u ook het algemene formulier downloaden.

Wilt u een machtiging verlenen aan iemand om namens u op te treden als uw contactpersoon, gemachtigde en/of wettelijk vertegenwoordiger? Maak dan gebruik van onderstaand formulier: 

Wmo machtigingsformulier

Wat gebeurt er na uw melding?

 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
 • U doet een aanvraag voor individuele hulp.

Wilt u of kunt u geen online melding doen? Dan kunt u bellen met 14 0181 of maak een afspraak bij het Wmo-loket van de gemeente. Let op! U kunt alleen langskomen als u een afspraak heeft. De afdeling heeft telefonisch spreekuur op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur.

Persoonsgebonden budget

Voor algemene informatie over een Persoonsgebonden Budget kunt u terecht op de websites van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(externe link) en Per Saldo | Pgb.(externe link)

Heeft u nog vragen over het Persoonsgebonden Budget? Bel dan met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?