Huurt u een woning van het Woonbedrijf?

Dan betaalt u iedere maand huur. U kunt de huur op twee manieren betalen:

1. Automatische incasso

Het Woonbedrijf schrijft de huur automatisch van uw rekening af. Dit gebeurt iedere eerste dag van de maand. Zorg ervoor dat er op dat moment voldoende geld op uw rekening staat.

Wilt u betalen via automatische incasso? Dan moet u het Woonbedrijf toestemming geven. U tekent hiervoor een formulier dat u inlevert bij het Woonbedrijf. Let op: het woonbedrijf controleert de bankpas bij inlevering.

Machtiging incasso

2. Zelf de huur overmaken

U kunt er ook voor kiezen om de huur zelf over te maken. 

  • Rekeningnummer: NL91BNGH0285167367 t.a.v. Woonbedrijf Voorne aan Zee;
  • Onder vermelding van het woonadres waar de betaling betrekking op heeft;
  • Betaling moet voor de 1e van de maand binnen zijn.

Huurachterstand

Lukt het niet om de huur op tijd te betalen? Wacht dan niet te lang en neem contact op met onze incassomedewerker.

Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: huurzakenwoonbedrijf@voorneaanzee.nl