Komt u in aanmerking voor huurverlaging? 

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

 • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
 • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; en
 • voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt. 

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen. U kunt deze redenen vinden op de pagina huurverlaging aanvragen van de Rijksoverheid.

Huurverlaging vragen als u nu een laag inkomen heeft

 • Huurt u (vanaf 1 maart 2023 of eerder) een sociale woning van een woningcorporatie (woningcorporatie is uw verhuurder)? En heeft u voor die woning in 2023 geen huurverlaging naar € 575,03 voor lage inkomens gehad? En betaalt u voor die woning in 2024 een hogere (kale) huur dan € 577,91? En heeft u nu gezamenlijk een laag inkomen? 
 • Of huurt u (vanaf 1 maart 2023 of eerder) een woonwagen van een woningcorporatie (woningcorporatie is uw verhuurder)? En heeft u voor die woonwagen in 2023 geen huurverlaging naar € 575,03 voor lage inkomens gehad? En betaalt u voor die woonwagen een hogere (kale) huur dan € 577,91? En heeft u nu gezamenlijk een laag inkomen? 

Dan kunt u zelf tot en met 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen aan de woningcorporatie. U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij de woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet dat u nu een laag inkomen heeft.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden inkomensgrens, uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan:
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt.€ 12.420
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt;€ 13.215
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen;€ 16.185
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt.€ 17.575

Let op: al uw huisgenoten tellen mee bij uw huishouden, ook kinderen. Zijn uw inwonende kinderen jonger dan 27 jaar, dan tellen ze wel mee in uw huishouden, maar hun inkomen niet .

Hoe vraag ik huurverlaging aan? 

Als u het Woonbedrijf om huurverlaging vraagt, moet u een aantal dingen meesturen:

 • een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
 • totaal aantal personen;
 • aantal inwonende kinderen;
 • leeftijden van die kinderen.
 • een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) bent).

Geen voorstel ontvangen na uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u na 3 weken nog geen voorstel en u denkt daar wel recht op te hebben? Neem dan contact met ons op. 

Reageert het Woonbedrijf niet? Of wijst deze uw verzoek af? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

U stuurt dan opnieuw de bewijzen mee die u eerder naar uw woningcorporatie heeft gestuurd.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Dienst Toeslagen. Dat doet u via de website toeslagen.nl. Het Woonbedrijf geeft uw huurverlaging ook door aan Dienst Toeslagen.

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Toch houdt u geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. U betaalt dan minder huur. Als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken op de website toeslagen.nl.