De voormalige gemeente Westvoorne heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een integraal kindcentrum (IKC) in Oostvoorne. Het ontwikkelen van een IKC is een meerjarenproject, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Denk aan ouders, schoolbestuur, de kinderopvangorganisaties, omwonenden enz. 

Wat is een IKC precies?

In een IKC worden verschillende voorzieningen ondergebracht voor kinderen van nul tot dertien jaar, zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten. Het grote voordeel van de huisvesting van deze voorzieningen in één gebouw is dat de lijnen kort zijn tussen de verschillende instanties en dat zij elkaar kunnen versterken.

In Voorne aan Zee zijn 2 IKC's, namelijk ‘De Samenstroom’ te Hellevoetsluis. Hier zijn 2 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en zelfs een behandelsetting in te vinden. Meer informatie leest u op: www.kindcentrumdesamenstroom.nl.

Daarnaast is er in Hellevoetsluis nog een IKC in kleiner verband, namelijk: IKC Waterwereld. Dit is een samenwerking tussen een basisschool en kinderopvang. 

Nieuw IKC in Oostvoorne

Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor het IKC zijn in 2020 diverse locaties geïnventariseerd. Van deze tien locaties zijn er in januari 2021 vijf gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ging hier om obs De Bosrand aan de Mildenburglaan, De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg, Valweg/Molenweg, De Ruy en de Nieuwe Weg. Uiteindelijk zijn er twee locaties overgebleven, die nader onderzocht zijn, namelijk die van obs De Bosrand (Mildenburglaan) en van De Driehoek (Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg). 

Proces en mogelijke locaties

Naast de twee overgebleven locaties (De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg en de Valweg / Molenweg) heeft het schoolbestuur van EduMare op basis van overleg met de medezeggenschapsraden in maart 2022 een derde onderzoeksmogelijkheid ingebracht, namelijk uitbreiding van de huidige locaties van basisscholen obs Het Overbos (Polderslaan) en obs De Bosrand (Mildenburglaan).

Nog even de drie mogelijke locaties voor een nieuw IKC op een rij:

  • Locatie Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg.
  • Locatie Valweg / Molenweg.
  • Uitbreiding schoolgebouw Mildenburglaan en schoolgebouw Polderslaan.

Onderzoeken

De gemeente heeft stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons gevraagd te onderzoeken hoe een IKC op deze locaties vorm zou kunnen krijgen en wat dit betekent voor de omgeving. Ook is gekeken naar de verkeerssituatie en is er een financiële doorrekening gemaakt. 
 

Informatiebijeenkomsten

Op 29 juni 2022 en op 12 december 2022 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden voor inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Het verslag dat van de bijeenkomsten is gemaakt, kunt u hier downloaden. Hierin vindt u ook de schetsen en de criteria. 
 

Meer informatie

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom het IKC in Oostvoorne, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief