Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Op www.inburgeren.nl vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat precies inhoudt. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen heeft gehaald.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan Vanaf dan is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland.

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van Dienst Uitvoering Onderwijs staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? Op Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Hoe werkt het?

Voor een aantal groepen is inburgeren verplicht.

Vluchteling/asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan bent u statushouder. Voor u als statushouder geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • Als statushouder krijgt u hulp bij het inburgeren van de gemeente. De gemeente neemt contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen.
  • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Gezinsmigrant of overige migrant

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dat bent u bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of als u naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar. Voor u als gezinsmigrant of overige migrant geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U koopt uw inburgeringslessen zelf in bij een taalschool. U kunt voor de kosten ook een lening afsluiten bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl.

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Niet inburgeren

Bekijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald?

Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om uw diploma op te halen.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?