De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze toeslag als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Uitbetaling

 • De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag.
 • De toeslag wordt 1x per jaar uitbetaald.
 • De toeslag is belastingvrij.
 • U bepaalt zelf hoe u het geld besteedt.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in de gemeente Voorne aan Zee.
 • U had het afgelopen jaar geen recht op een individuele inkomenstoeslag.
 • De afgelopen 3 jaar had u een laag inkomen.
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen.
 • Tijdens die periode was uw inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Tijdens die periode was u geen student.
 • U had tijdens die periode geen vermogen boven het 'vrij te laten vermogen (heffingsvermogen)'.
 • U heeft gedurende die periode voldaan aan al uw werkverplichtingen en/of re-integratieverplichtingen.

Aanvragen

Of u individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen, kunt u via Bereken uw recht controleren. Geeft het programma aan dat u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan kunt u inloggen met DigiD en de aanvraag meteen doen. Het programma geeft ook aan welke bewijzen nodig zijn. 

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?