Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Hoe werkt het?

De Wet open overheid heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het? 

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals:

 • organisatiegegevens
 • raadsstukken
 • collegebesluiten

Deze documenten zijn terug te vinden op de website. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Wat moet ik doen?

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. 

Indienen Woo-verzoek met DigiD

Indienen Woo-verzoek met eHerkenning

Een Woo-verzoek kan ook per post of per e-mail worden ingediend. 

Per post een Woo-verzoek indienen

Stuur uw verzoek naar: Postbus 13, 3220 AA  Hellevoetsluis.

Per e-mail een Woo-verzoek indienen

Een verzoek per e-mail kunt u sturen naar: gemeente@voorneaanzee.nl. Een Woo-verzoek wat via een ander e-mailadres wordt ingediend nemen wij niet in behandeling. 

Wat moet in een Woo-verzoek staan?

Uw verzoek moet om informatie gaan die de gemeente in bezit heeft.

Als u een Woo-verzoek indient, geef daarin dan in ieder geval het volgende aan:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
 • Op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of per post).
 • Uw contactgegevens.
 • Dient u een Woo-verzoek in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).   

U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt, maar de reden helpt vaak wel met uitzoeken. 

Meer informatie 

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). Hier kunt u bijvoorbeeld lezen over waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn en welke grenzen er zijn aan het geven van overheidsinformatie.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?