Wie meer wil weten en op zoek is naar documenten die niet openbaar zijn, kan vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Dit vragen aan een bestuursorgaan van de gemeente wordt een Woo-verzoek genoemd. Naar aanleiding van uw verzoek wordt gekeken of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Als besloten wordt dat dit kan, is deze informatie voor iedereen in te zien.

De wet openbare overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Veel gemeentelijke informatie kunt u vinden op de website. Bent u op zoek naar (openbare) informatie van de gemeente en kunt u dit niet vinden? Dan kunt u een Woo verzoek indienen. 

Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?

Hebt u speciale informatie nodig? U kunt een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek. Wat het verschil is leest u hier.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.
Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar gemeente@voorneaanzee.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek.

Een Woo verzoek 

Een Woo verzoek doet u als u wilt dat de informatie voor een ieder openbaar wordt. U kunt een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Ook kunt u verzoeken om een of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.

Hoe werkt het?

Wat moet er in een Woo-verzoek staan?

Als u een Woo-verzoek indient, geef daarin dan in ieder geval het volgende aan:

  • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
  • Op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
  • Uw contactgegevens
  • Uw verzoek moet om informatie gaan die de gemeente in bezit heeft.
  • U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt, maar de reden helpt vaak wel met uitzoeken.
  • Dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort). 

Wat moet ik doen?

Een Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren aanvragen. 

Online 

Indienen Woo-verzoek met DigiD

Indienen Woo-verzoek met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Per post een Woo-verzoek indienen

Stuur uw verzoek naar: Postbus 13, 3220 AA  Hellevoetsluis.

Per e-mail een Woo-verzoek indienen

Een verzoek per e-mail kunt u sturen naar: gemeente@voorneaanzee.nl
Een Woo-verzoek dat via een niet persoonlijk e-mailadres wordt ingediend, nemen wij niet in behandeling.   

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft 4 weken om uw verzoek af te handelen. Deze periode kan met 2 weken worden verlengd. Als dit zo is, krijgt u bericht met uitleg waarom de gemeente meer tijd nodig heeft. 

Meer informatie

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). Hier kunt u bijvoorbeeld lezen over waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn en welke grenzen er zijn aan het geven van overheidsinformatie. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?