Wilt u op een openbare plek een informatiestand plaatsen, dan hebt u een vergunning nodig. Ook als u informatie aanbiedt vanaf een particulier terrein dat grenst aan de openbare weg, hebt u de vergunning nodig. Bij de aanvraag moeten de volgende punten vermeld worden:

  • Exacte locatie.
  • Aangevraagd dag en tijdstip.
  • Uiterlijk verkoopwagen of -kraam.
  • Aanbod.

Wat moet ik doen?

U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u eerst meer informatie? Bel dan met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?