De jaarlijkse subsidie heette eerst budgetsubsidie. Deze subsidie is een vergoeding voor activiteiten die elk jaar plaatsvinden van een organisatie, waaraan de gemeente al drie jaar of langer subsidie verstrekt.

Let op! De jaarlijkse subsidie moet u aanvragen vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor u de aanvraag indient. Dus een aanvraag voor 2025, dient u in vóór 1 juni 2024.

Voorwaarden

Voor deze subsidies gelden de Beleidsregels voor subsidieverlening 2024 en de Algemene subsidieverordening 2023.

Aanvragen

Jaarlijkse subsidie aanvragen met DigiD

Jaarlijkse subsidie aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.
 

Meesturen met de aanvraag

  • Activiteitenplan.
  • Overzicht inkomsten en uitgaven (begroting).
  • Bij een subsidie van € 50.000 of hoger is een accountantsverslag en een accountantsverklaring nodig.
  • Uittreksel van Kamer van Koophandel.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel naar het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?