Het Jeugdbeschermingsplein Voorne aan Zee (JB-plein) is er voor kinderen van 0-18 jaar. Bij sommige kinderen zijn er zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling, waarbij de hulpverlening voor te weinig verbetering van de situatie heeft gezorgd. Hulpverleners melden daarom deze kinderen bij het JB-plein. Elke melding wordt besproken op het JB-plein. Lees hieronder verder wat een bespreking inhoudt. 

Bespreking JB-Plein

Het Jeugdbeschermingsplein Voorne aan Zee (JB-plein) is er voor kinderen van 0-18 jaar. Bij deze kinderen is sprake van zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling. En de inzet van de ouders en hulpverlening heeft nog voor te weinig verbetering gezorgd. Hulpverleners melden daarom deze kinderen bij het JB-plein. Elke melding wordt besproken op het JB-plein. Lees verder wat een bespreking inhoudt.

Waarom?

Een medewerker van een hulpverlenende instantie maakt zich zorgen over de veiligheid van uw kind(eren) in uw gezin en heeft dit met u besproken. De ingezette hulpverlening helpt niet voldoende. Daarom heeft een medewerker van deze hulpverlenende instantie een verzoek gedaan bij het JB-plein. Deze medewerker vindt het nodig dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doet naar het welzijn van uw kind(eren) en naar uw thuissituatie.

Wat gebeurt er?

Onder leiding van de voorzitter vanuit de gemeente wordt de melding met u en alle aanwezigen besproken. Tijdens dit overleg worden er vragen gesteld aan u. Daarom is het belangrijk dat u aanwezig bent. Uw mening vinden wij namelijk belangrijk. Samen met u bespreken we welke afspraken we kunnen maken met u en de hulpverlening zodat uw kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De bespreking duurt 45 minuten met een uitloopmogelijkheid tot maximaal één uur.

Wie zijn er aanwezig?

 • u en uw (ex-)partner, uw zoon/dochter vanaf 16 jaar;
 • de medewerker die het verzoek heeft ingediend;
 • de voorzitter van het JB-plein;
 • de secretaris van het JB-plein;
 • een jeugdconsulent van de gemeente Voorne aan Zee;
 • een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming;
 • een medewerker van Jeugdbescherming;
 • een medewerker van Veilig Thuis.

Wat doet de voorzitter?

De voorzitter van de gemeente is onafhankelijk. Dat betekent dat de voorzitter boven de partijen staat. Hij/zij luistert naar ieders mening en deelt aan het einde van het overleg mee welke vervolgaanpak het meest in het belang van het kind is. De voorzitter spreekt tevens met kinderen vanaf 12 jaar tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar mag uw zoon/dochter bij de bespreking aanwezig zijn. U kunt één vertrouwenspersoon meenemen, bijvoorbeeld een goede vriend(in) of familielid. U moet dit wel voor de bespreking doorgeven aan jbplein@voorneaanzee.nl.

Wat wordt er besloten?

We nemen een besluit over de vervolgaanpak. Op het JB-plein wordt besloten of de Raad voor Kinderbescherming een onderzoek inzet. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming een kinderbeschermingsmaatregel nodig vindt. De kinderrechter beslist hierover.
Daarnaast maken we afspraken over de voortzetting van de hulpverlening met eventuele aanvullende intensieve afspraken. Ook kan het zijn dat een onderzoek gedaan wordt door Veilig Thuis. Dit gebeurt als er vermoedens zijn van mishandeling. Zo wordt duidelijk of uw kind veilig is en zijn / haar ontwikkeling niet in gevaar is. U krijgt een brief thuisgestuurd met een verslag van dit gesprek.

Meer informatie?

Als u vragen heeft over de melding dan kunt u deze bespreken met degene die de melding heeft gedaan bij het JB-plein. Wilt u contact met iemand van het JB-plein dan kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur bellen met 14 0181 en vragen naar de ondersteuner van het JB-plein. U kunt ook een mail sturen naar jbplein@voorneaanzee.nl. Voor ondersteuning of advies (bij klachten) kunt u terecht bij het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp: 088 555 10 00. U kunt ook chatten met een medewerker: www.akj.nl/welkom.

Informatieblad voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Thuis is voor iedereen belangrijk, ook voor jou. Jij moet er goed en veilig kunnen opgroeien. Wanneer dit niet vanzelf gaat, kan een hulpverlener jou en je ouder(s) proberen te helpen. Als het jullie met deze hulp niet lukt om te zorgen dat jij goed en veilig kunt opgroeien, dan kan de hulpverlener zijn/haar zorgen over jou bespreken bij het JB-plein.

Waarom een bespreking bij het jeugdbeschermingsplein?

Het JB-plein is een overleg waar een vaste kern van medewerkers van de gemeente, Veilig Thuis, de Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming de zorgen over jou en je gezin met elkaar bespreken. Er wordt bekeken wat er moet gebeuren en er wordt gekeken of er een hulpverleningsplan/veiligheidsplan moet worden gemaakt. Ook wordt besproken wie dat het beste samen met jou en je ouder(s) kan doen en wie daarbij nog meer kunnen helpen. Een voorzitter helpt de medewerkers om een onafhankelijk besluit te nemen dat in het belang is van jouw veiligheid en ontwikkeling.

Hoe kan jij vertellen wat je vindt?

Om te zorgen dat iedereen aan het JB-plein goed kan meedenken, vult de hulpverlener vooraf een meldingsformulier in. Op dat meldingsformulier schrijft de hulpverlener welke zorgen hij/zij heeft over jou en waarom het niet lukt om met zijn/haar hulp te zorgen dat jij goed en veilig kunt opgroeien.
De hulpverlener bespreekt dit met jou en ook met je ouder(s). De hulpverlener schrijft op het formulier wat jij en je ouder(s) ervan vinden.
Wat gebeurt er precies tijdens de bespreking? Met de voorzitter van het JB-plein kun jij bespreken wat er goed gaat. Maar ook wat de zorgen zijn en wat er moet verbeteren bij jullie thuis. Daarbij is jouw mening belangrijk. Het gaat tenslotte over jouw leven. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Als je dat fijn vindt, mag je iemand meenemen naar het gesprek.

Wat wordt er besloten op het jeugdbeschermingsplein?

Elke week is er een JB-plein. Zo snel mogelijk na het JB-plein vertelt de hulpverlener jou en je ouder(s) wat er is besloten. Dit kan zijn:

 • Onderzoek door Raad voor Kinderbescherming
  In het JB-plein wordt besloten of de Raad voor Kinderbescherming een onderzoek gaat doen. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming een kinderbeschermingsmaatregel nodig vindt. De kinderrechter beslist hierover.
 • Extra afspraken over hulp
  Ook maken we extra afspraken met jouw ouders over de hulpverlening aan jullie gezin.
 • Onderzoek door Veilig Thuis
  Als er vermoedens zijn van mishandeling doet Veilig Thuis een onderzoek.

Hoe kan jij vertellen wat je vindt?

Om te zorgen dat iedereen aan het JB-plein goed kan meedenken, vult de hulpverlener vooraf een meldingsformulier in. Op dat meldingsformulier schrijft de hulpverlener welke zorgen hij/zij heeft over jou en waarom het niet lukt om met zijn/haar hulp te zorgen dat jij goed en veilig kunt opgroeien. De hulpverlener bespreekt dit met jou en ook met je ouder(s). De hulpverlener schrijft op het formulier wat jij en je ouder(s) ervan vinden.

Wat gebeurt er na het jeugdbeschermingsplein?

Na het gesprek dat jij met de voorzitter van het JB-plein hebt, hebben ook je ouders een gesprek bij het JB-plein. De voorzitter houdt tijdens dat gesprek rekening met jouw mening en ideeën.

Heb je nog vragen over het jeugdbeschermingsplein?

Misschien heb je na het lezen van deze informatie nog vragen. Dan kun je contact opnemen met je hulpverlener die met jou heeft gesproken over de melding bij het JB-plein. 

Huisregels jeugdbeschermingsplein Voorne aan Zee

 1. U mag één (vertrouwens) persoon meenemen. Wij benadrukken dat wij uw mening willen horen. U bent daarom ons aanspreekpunt tijdens het overleg. De (vertrouwens) persoon is er voor uw ondersteuning. Neemt u iemand mee? Laat dat dan van te voren weten. Dit is nodig voor de aanmelding bij de balie.
 2. Alleen kinderen die zijn uitgenodigd, zijn welkom.
 3. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft.
 4. Wij starten op tijd. Wij kunnen u helaas niet meer toelaten als u te laat komt.
 5. Bent u onder invloed van alcohol en/of drugs? Dan wordt u de toegang geweigerd.
 6. De voorzitter van het JB-plein leidt het gesprek en bepaalt wie aan het woord is.
 7. We gaan respectvol met elkaar om.
 8. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan.
 9. Geweld en bedreiging zijn niet toegestaan. Ook grof taalgebruik staan wij niet toe.
 10. Wij vragen u om uw telefoon tijdens het overleg uit te schakelen.

Houdt u zich niet aan onze huisregels? Dan stoppen wij het gesprek.