Soms gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf. Dan is het mogelijk om gebruik te maken van Jeugdhulp. Jeugdhulp is er voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar).

Hoe werkt het?

De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente biedt onder andere ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van:

  • Informatie en advies
  • Opvoedcursussen of speciale trainingen
  • Begeleiding of behandeling

De gemeente werkt hiervoor samen met andere organisaties.

Jeugdhulp kan geboden worden door een aanbieder of u regelt het zelf met Persoonsgebonden Budget (PGB). 
 

Wat moet ik doen?

Als u zich zorgen maakt om uw kind, of als u hulp nodig heeft voor uw kind, kunt u Jeugdhulp krijgen door contact op te nemen met:

  • De schoolmaatschappelijk werker van de school van uw kind. Elke basisschool en voortgezet onderwijs school heeft een schoolmaatschappelijk werker.
  • De huisarts. Via de huisarts of de Praktijkondersteuner Jeugd (POH-GGZ Jeugd) kunt u ondersteuning krijgen.
  • Fijn je te zien.

U kunt gebruik maken van het inloop moment van Fijn je te Zien, op donderdagochtend van 10 uur tot 12 uur op de Vliet 2 te Hellevoetsluis.

Heeft u vragen over Jeugdhulp, neem dat contact op met gemeente Voorne aan Zee tel: 14 0181
 

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag gedaan voor jeugd-ggz? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?