Voorne aan Zee is een JOGG-gemeente. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Dit betekent dat we ons als gemeente inzetten  voor een gemeente waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is. De omgeving waarin kinderen zich bevinden heeft veel invloed op hun gezondheid. Momenteel is die omgeving vaak zo ingericht dat kinderen continu verleid worden om veel te zitten, weinig te bewegen en ongezond te eten. Om de jeugd gezond op te laten groeien, is het essentieel dat de leefomgeving uitnodigt tot het maken van een gezonde keuze. 

Hoe werkt het?

Onderzoek laat zien dat er op het gebied van een gezonde leefstijl bij kinderen nog veel te winnen is. JOGG Voorne aan Zee wil hier een bijdrage aan leveren. 

Wij werken samen met consultatiebureau, kinderopvang, scholen, buitenschoolse opvang, sportverenigingen en bedrijven om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Zodat ze thuis, op school of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Vanuit deze omgevingen krijgen kinderen en jongeren het belang van gezond eten, drinken, goed slapen en voldoende bewegen mee.

Daarnaast organiseert JOGG Voorne aan Zee leuke en sportieve activiteiten waarbij gezond eten, water drinken en bewegen centraal staan. JOGG probeert zo de gezonde keuze een makkelijke keuze te laten zijn. Het uitgangspunt is dat gezond leuk wordt!

Meehelpen?

Wilt u ook bijdragen aan een gezonde omgeving, zodat gezond eten, water drinken en meer bewegen in Voorne aan Zee de normaalste zaak van de wereld wordt? Stuur dan een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181 en vraag naar onze JOGG regisseur.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?