Er zijn diverse soorten kinderopvang. Enkele voorbeelden zijn:

  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderbureau
  • gastouderopvang
  • peuterspeelzaal

Als u een kinderopvang wilt starten, bent u verplicht om het volgende te doen:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen;
  • Uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
  • Een aanvraagformuilier naar de gemeente sturen voor het starten van een kinderopvang.

Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link).

Wat moet ik doen?

VOG kinderopvang aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

U moet uw kinderopvangorganisatie aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link). Doet u dit niet? Dan kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente.

Kinderopvang inschrijven bij gemeente

Vraag de gemeente of u mag starten met een kinderopvang met een van deze aanvraagformulieren:

Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan plaatst de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)(externe link) en mag u starten.

Klachtenregeling opstellen

U moet als kinderopvangorganisatie een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe iemand een klacht bij uw kinderopvangorganisatie kan indienen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?