Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen (of als u te lang moet wachten op een antwoord)

Let op! U kunt geen klacht indienen over het algemene beleid van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente via:

Klacht indienen met DigiD

Klacht indienen met eHerkenning

  • Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Klacht over de openbare ruimte

Wilt u een klacht indienen over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over:

  • Losliggende stoeptegels.
  • Kapotte straatverlichting.
  • Een boom die dreigt om te vallen.
  • Slecht onderhoud aan plantsoenen.

Dan kunt een melding Woon- en leefomgeving doen.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Hoe gaat het verder?

U krijgt schriftelijk bericht zodra de wij uw klachtenformulier ontvangen hebben. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling toe te lichten.

De gemeente start een onderzoek naar uw klacht. Binnen 6 weken krijgt u van het college een brief met daarin de uitkomst van het onderzoek naar uw klacht. Soms is er meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Gemeentelijke ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht wordt behandeld? Of reageert de gemeente niet op uw klacht? Dan kunt u uw klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. De ombudsman zal samen met u naar een goede oplossing zoeken. De ombudsman geeft daarnaast advies aan de gemeente, om te voorkomen dat uw klacht zich in de toekomst herhaalt.

Contact Ombudsman

De gemeentelijke ombudsman in Rotterdam is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op (0800) 08 02 (gratis). U kunt bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten. Wilt u een klacht indienen via e-mail? Gebruik dan het e-mailadres: info@ombudsmanrotterdam.nl.

Meer informatie vindt u op de website: Ombudsman Rotterdam.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?