Klimaat adaptief Voorne-Putten

Het klimaat verandert. Ook in Nederland. Hierdoor stijgt de kans op wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Dat zorgt voor risico’s voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken is het belangrijk dat we ons gedrag aanpassen.

Op Voorne-Putten zijn hierover afspraken gemaakt. Deze staan in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid. De afspraken betekenen bijvoorbeeld dat gemeenten kijken hoe gevoelig hun gebied is voor invloeden van het klimaat. Daarna is het de bedoeling dat het gebied anders wordt ingericht, zodat het beter tegen de invloeden van het klimaat kan.

De eerste stap in de aanpak op Voorne-Putten is klaar. Er is gekeken hoe gevoelig Voorne-Putten is voor invloeden van het klimaat. De resultaten hiervan kunt u in een digitaal portaal vinden. Met deze informatie kunnen de gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap verdergaan. Dat doen zij door met elkaar en met anderen in gesprek te gaan. Het is de bedoeling om goede maatregelen te bedenken, zodat Voorne-Putten voorbereid is voor de invloeden van het klimaat.