Ons koersplan als kompas

Dit is ons koersplan voor de jaren 2023 tot en met 2026. Daarin hebben we opgeschreven waar we voor gaan en staan
de komende jaren. Niet als een blauwdruk, maar als een soort kompas. Een kompas dat richting geeft en ons speelveld
omschrijft. Het spel zelf wordt echter gemaakt door de spelers op het veld; dat zijn wij zelf, maar ook de bewoners van de
kernen in ons werkgebied en onze netwerkpartners. We hebben dit koersplan opgesteld in verbinding met die spelers. 

Naar het ‘Woonbedrijf Voorne aan Zee’ 

Tot 1 januari 2023 zijn wij nog het ‘Woonbedrijf Westvoorne’. Door de fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en
Hellevoetsluis tot de nieuwe gemeente ‘Voorne aan Zee’ zijn wij per 1 januari 2023 het ‘Woonbedrijf Voorne aan Zee’. Met
dit koersplan sluiten we aan op de visie Voorne aan Zee en de dienstverleningsvisie Voorne aan Zee, die recent zijn opgesteld in voorbereiding op de fusie. Ons werkgebied is straks heel Voorne aan Zee. In de kernen waar wij veel bezit hebben zijn wij dé sociale huisvester. Onze woningen staan er goed bij en de wijken zijn leefbaar. In de overige kernen van de gemeente zijn we vooral een nichespeler voor specifieke groepen (bijvoorbeeld jongeren, middenhuur, bijzondere doelgroepen, projecten met maatschappelijke impact), en staan open voor ontwikkelkansen ten behoeve van de volkshuisvesting binnen de gemeente Voorne aan Zee. Wij bieden een thuis aan verschillende doelgroepen, in betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen. We zijn als onderdeel van de gemeente zichtbare partner in wonen. We werken nauw samen met onze huurders en andere partners in de kernen. Met de corporaties actief in de gemeente Voorne aan Zee willen we samenwerken aan de volkshuisvestelijke opgaven. We maken het verschil door onze kleinschaligheid, slagvaardigheid en betrokkenheid bij onze huurders. 


Onze visie hebben we vertaald naar een vijftal kernopgaven voor de komende jaren:

  1. Beschikbaarheid - “Een thuis hebben in Voorne aan Zee”
  2. Verduurzaming en woningkwaliteit - “Goed en duurzaam wonen in Voorne aan Zee”
  3. Sociale en fysieke leefbaarheid - “Wonen in een leefbare en prettige omgeving in Voorne aan Zee, met hulp als dat nodig is”
  4. Dienstverlening en participatie - “Woonbedrijf is altijd dichtbij in Voorne aan Zee”
  5. De interne opgave - “Versterken van samenhang en gezamenlijkheid

In ons Koersplan leest u de uitwerking per kernopgave.