Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Deelt u uw woning met anderen? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Hoe werkt het?

In de volgende gevallen is de kostendelersnorm niet op u van toepassing:

  • u bent gehuwd; en
  • uw partner heeft ook recht op bijstand; en
  • u deelt uw woning alleen met uw echtgenoot.

De gemeente berekent aan de hand van een formule wat uw norm is. Hoe meer mensen bij u in de woning hun hoofdverblijf hebben, hoe lager de norm.

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal inwonende kinderen boven de 27 jaar, een (groot)ouder of inwonende nicht. Ook huisgenoten die geen familie van u zijn, tellen mee. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt: in álle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm.

Wanneer het gaat of u recht heeft op een uitkering, tellen de inkomsten en het vermogen van alleen u en uw partner mee. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet. Als het gaat om de hoogte van uw uitkering, telt het áántal huisgenoten wel mee. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Deze volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • Jongeren tot 27 jaar
  • Studenten die studiefinanciering ontvangen
  • Leerlingen die studeren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Kamerhuurders en kostgangers die geen familie zijn en betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Dit moet aantoonbaar zijn middels een contract en maandelijkse overschrijving van het huurbedrag. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Kostendelersnorm? Bel dan met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?