Deze regeling is vooralsnog alleen beschikbaar voor organisaties uit de voormalige gemeente Westvoorne. Wij gaan aan slag om zo spoedig mogelijk te komen tot het harmoniseren van subsidieregelingen, zodat er uiteindelijk een lijst van subsidieregelingen komt die geldt voor de gehele gemeente Voorne aan Zee.

U kent ze vast, die grote windmolens bij de Slufterdam op de Maasvlakte? Met deze windmolens wekken Eneco en Vattenfall schone energie op in onze gemeente. In Nederland maakten we afspraken met elkaar over windmolens en windparken. Eén van die afspraken is dat inwoners een voordeel moeten hebben van het windpark. Samen met Eneco en Vattenfall heeft gemeente Voorne aan Zee daarom het Leefbaarheidsfonds opgericht. 

Hoe werkt het? 

Met het Leefbaarheidsfonds stellen we geld beschikbaar voor acties en projecten om onze gemeente duurzamer te maken en het genot om er te wonen te verhogen. Het gaat om projecten of acties die zich richten op de volgende punten:

  • Het verduurzamen en energiezuiniger maken van maatschappelijke gebouwen binnen onze gemeente.
  • De leefbaarheid binnen onze gemeente te verhogen.
  • Een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie van onze gemeente.

Voor wie is het fonds bedoeld?

Alle maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven binnen gemeente Voorne aan Zee kunnen meedoen en kans maken op een bijdrage uit het fonds. 

Tot wanneer kunt u aanvragen?

Wij ontvangen uw bijdrage graag vóór 1 maart 2023. Een toetsingscommissie zal daarna alle aanvragen beoordelen. Deze commissie geeft daarna advies aan het college van B&W over de projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. 

Contact

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?