U kent ze vast, die grote windmolens bij de Slufterdam op de Maasvlakte? Met deze windmolens wekken Eneco en Vattenfall schone energie op in onze gemeente. In Nederland maakten we afspraken met elkaar over windmolens en windparken. Eén van die afspraken is dat inwoners van Oostvoorne, Rockanje en/of Tinte een voordeel moeten hebben van het windpark. Samen met Eneco en Vattenfall heeft voormalig gemeente Westvoorne daarom het Leefbaarheidsfonds opgericht.  

Hoe werkt het? 

Met het Leefbaarheidsfonds stellen Eneco, Vattenfall én de gemeente elk jaar gezamenlijk geld beschikbaar om onze gemeente duurzamer te maken en zodoende het genot om er te wonen te verhogen. Het gaat om projecten of acties in Oostvoorne, Rockanje en/of Tinte die zich richten op de volgende punten:

  • Het verduurzamen en energiezuiniger maken van maatschappelijke gebouwen; en/of
  • Met het oog op duurzaamheid, de leefbaarheid te verhogen; en/of
  • Een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

Voor wie is het fonds bedoeld?

Alle maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven binnen Oostvoorne, Rockanje en/of Tinte kunnen met een voorstel gericht op bovenstaande doelstelling(en) meedoen en maken kans op een bijdrage uit het fonds. 

Tot wanneer kunt u aanvragen?

Wij ontvangen uw aanvraag graag vanaf 1 januari 2025. Nieuwe aanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2025 ingediend zijn. De toetsingscommissie beoordeelt alle aanvragen. Deze commissie geeft daarna advies aan het college van B&W van gemeente Voorne aan Zee over de projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. 

Aanvragen

Leefbaarheidsfonds - subsidie aanvragen met DigiD

Leefbaarheidsfonds - subsidie aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Contact

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?