Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op! Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente biedt 3 soorten leerlingenvervoer: 

 • openbaar vervoer
 • openbaar vervoer met begeleiding
 • aangepast (taxi) vervoer

De gemeente bekijkt wat het beste past bij de situatie. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden kan de gemeente om een onderzoek vragen bij Argonaut Advies. Een arts die werkt zonder invloed van de gemeente bekijkt dan of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan. De gemeente betaalt dit onderzoek.

Voorwaarden waaraan de school moet voldoen

 • De school biedt onderwijs dat uw kind nodig heeft.
 • De school houdt rekening met uw levensovertuiging en godsdienst. Een manier van lesgeven, zoals Jenaplan en Montessori, is geen levensovertuiging.

Uitgangspunten 

 • Als leerlingen door hun handicap niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding kunnen reizen, is aangepast vervoer mogelijk.
 • Leerlingen tot 9 jaar kunnen gebruik maken van aangepast vervoer.
 • Voor leerlingen vanaf 9 jaar is een vergoeding mogelijk zodat uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding in het openbaar vervoer. Zij kunnen hun kind zelf begeleiden in het openbaar vervoer, of iemand uit het eigen netwerk hiervoor inzetten.
 • Dat beide ouders/verzorgers werken is geen reden voor het aanvragen van aangepast (taxi)vervoer.
 • Kost het begeleiden van een kind meer dan 4 uur per dag (heen- en terugreis van de begeleider voor het brengen in de ochtend en het halen in de middag, inclusief wachttijd)? Dan kan het kind met aangepast vervoer reizen.
 • Voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die zelfstandig kunnen reizen, vergoedt de gemeente 50% van de kosten.

Aanvraag voor uit huis geplaatst kind

Wanneer uw kind uit huis geplaatst is door de rechter, kan de voogd een aanvraag indienen. Bent u de voogd van het kind? Stuur dan een kopie van het besluit van de rechter mee. 

Aanvragen

U dient uw aanvraag in vóór 1 juni van het komende schooljaar. 

Aanvraag leerlingenvervoer(externe link)

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?