Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Neem gerust contact met ons op voor advies over bijzonder verlof en/of vrijstellingen.

Vragen?

Team Leerlingzaken denkt graag met onze inwoners mee. Heeft u informatie nodig, wilt u advies inwinnen of heeft u vragen over vrijstellingen, verlof of ondersteuning? 
Neem gerust contact met ons op via tel: 14 0181 of per mail: leerlingzaken@voorneaanzee.nl.  

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?