In de Leidraad windenergie Voorne-Putten staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen met betrekking tot windenergie.

De leidraad biedt bewoners, bedrijven en marktpartijen ook duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete plannen in te dienen bij een van de gemeenten. Daarnaast biedt het, naast het wettelijk kader, een afwegingskader dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van de windturbines.

Kunt u de pdf niet lezen omdat deze niet toegankelijk is. Neem dan contact met ons op via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0181.