Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Hoe werkt het?

U mag een loterij organiseren als:

 • Minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat.
 • U maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • De deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken.
 • Een jury bepaalt wie de prijzen wint.

U mag een bingo organiseren als:

 • Een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert.
 • De waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn.
 • De waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

Wat moet ik doen?

Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren. Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Bingo aanmelden

Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente. Let op: een bingo mag niet in een horecalokaal georganiseerd worden. Dit is vanuit de Alcoholwet niet toegestaan. 

Kansspelbelasting

Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

Wat heb ik nodig?

Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
 • de totale waarde van de prijzen
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
 • kopie statuten van de vereniging

Aanvragen

Kansspelvergunning - aanvragen met DigiD

Kansspelvergunning - aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Kosten

Melding

Het doen van een melding is gratis.

Klein kansspelvergunning

OmschrijvingKosten
Klein kansspelvergunning€ 16,70

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar evenementen@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?